BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум 23.08.2019.
BEONIA* (%) 1.15
Дневна промена (п.п.) -0.04
Обим (млн RSD) 3,370.00
Дневна промена (млн RSD) -50.00
Минимална стопа (%) 1.10
Максимална стопа (%) 1.26
Стандардна девијација (п.п.) 0.05
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ