BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум 24.05.2019.
BEONIA* (%) 1.87
Дневна промена (п.п.) -0.02
Обим (млн RSD) 4,480.00
Дневна промена (млн RSD) 555.00
Минимална стопа (%) 1.85
Максимална стопа (%) 1.92
Стандардна девијација (п.п.) 0.03
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ