latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
О Народној банци Србије

Руководство Народне банке Србије

Гувернер Јоргованка Табаковић

Гувернер Јоргованка ТабаковићЈоргованка Табаковић рођена је 21. марта 1960. године у Вучитрну. Гимназију је завршила 1977. године. Исте године уписала је Економски факултет у Приштини, на којем је, због високог просека оцена оствареног током прве две године студија, користећи право скраћеног студирања, 14. маја 1981. године дипломирала као студент генерације. Од 1981. године до 1989. године радила је као професор економских предмета у Средњој економској школи у Приштини. Наредне две године обављала је послове финансијског директора у трговинској кући „Грмија“.

Почетком 1992. године прелази у Приштинску банку а.д. у систему Београдске банке на место заменика директора и на пословима у банкарству остаје до 1999. године. Исте године засновала је радни однос у Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., у којем је била до тренутка ступања на функцију гувернера. Од марта 2005. до децембра 2008. године обављала је функцију директора Сектора за логистику, а затим је радила као стручњак за економске послове.

Магистрирала је 1999. године на тему „Реформа банкарског система Југославије“ на Економском факултету у Приштини, а 2008. године поднела је пријаву докторске дисертације под називом „Инструменти централне банке – домети и ограничења на примеру Републике Србије”. Докторску дисертацију одбранила је маја 2011. године.

Бирана је за народног посланика у шест сазива Народне скупштине Републике Србије – три пута од 1993. до 2000. године и још три пута од 2007. до 2012. године. У два мандата је била председник Одбора за финансије Народне скупштине Републике Србије. Од марта 1998. године до октобра 2000. године обављала је функцију министра за економску и власничку трансформацију у Влади Републике Србије.

Аутор је више радова из области приватизације и финансијских тржишта. Током 2006. и 2007. године била је ангажована као предавач на Факултету за менаџмент у Новом Саду.

Од августа 2012. године обавља функцију гувернера Народне банке Србије.

Удовица је, мајка троје деце: Иване, Милене и Николе.

 

Вицегувернер Веселин Пјешчић

Veselin Pjescic

Веселин Пјешчић je рођен 1971. године у Гацку, у Босни и Херцеговини.

Средњу школу завршио је у Вршцу. На Економском факултету у Београду дипломирао је 1996, а магистрирао 2001. године.

Након завршених студија ангажован је као финансијски аналитичар у Економском институту у Београду, у Центру за финансијски консалтинг. Од марта 1998. године стално је запослен у Народној банци Југославије, односно Народној банци Србије. Од  децембра 2001. до фебруара 2003. био је директор Одељења за операције на отвореном тржишту, а од фебруара 2003. до јуна 2012. године генерални директор Сектора за послове монетарног система и политике, односно Сектора за монетарне операције. У том периоду посебно је радио на унапређењу тржишних инструмената монетарне политике, укључујући увођење репо трансакција, депозитних и кредитних олакшица и референтне каматне стопе Народне банке Србије с коридором каматних стопа, упоредо развијајући монетарне анализе и прогнозу ликвидности банкарског сектора. У области финансијског тржишта био је укључен у активностима развоја тржишта државних хартија од вредности и тржишта девизних свопова, увођења каматне стопе BEONIA на међубанкарском тржишту, као и увођења и анализе других тржишних индикатора.

На функцију вицегувернера дошао је 25. септембра 2012. године с места саветника гувернера. 

Боравио је на бројним стручним усавршавањима у земљи и иностранству. Такође, представљао је Народну банку Србије на бројним конференцијама и стручним скуповима у земљи и иностранству из области макроекономске теорије и монетарне политике.

Дугогодишњи је члан редакције стручног часописа  „Макроекономске анализе и трендови“ (МАТ), у издању Економског института у Београду, и коаутор више радова из области централног банкарства и монетарне политике који су објављивани у домаћим стручним публикацијама.

Отац је двоје деце: Стефана и Павла.

 

Вицегувернер Диана Драгутиновић

Вицегувернер Диана ДрагутиновићДиана Драгутиновић је рођена 6. маја 1958. године у Београду.

На Економском факултету у Београду дипломирала је као најбољи студент у генерацији 1982. године, магистрирала 1984, а докторирала 1993. У богатој професионалној каријери за доцента на београдском Економском факултету изабрана је 1999. године, где је и данас предавач на основним и мастер студијама на предметима Економски раст и Монетарно-финансијска стабилност. По позиву, предавала је на London School of Economics, као и на Summer Seminar for Young Public Servants from Southeastern Europe, у организацији Economic Policy Institute, Sofia.

Аутор је више уџбеника, петнаестак монографија, преко 60 студија и бројних чланака у стручним публикацијама.

Била је и специјални саветник у Међународном монетарном фонду (од 2002. до 2004. године), а након тога, до 2008, на функцији вицегувернера Народне банке Србије, где је била одговорна за координацију и управљање истраживањем и статистиком, монетарном политиком, финансијским тржиштем и платним системом. Између осталог, креатор је новог оквира монетарне политике (имплицитног циљања инфлације), који је усвојен у септембру 2006. године, и заговорник касније усвојеног експлицитног циљања инфлације. Покренула је израду публикације Народне банке Србије Извештај о инфлацији и учествовала у конструкцији модела за прогнозирање инфлације који се користи у Народној банци Србије.

У периоду од 2008. до марта 2011. године била је министар финансија у Влади Републике Србије, где је дала значајан допринос у креирању правног оквира за успостављање фискалних правила и финансијске стабилности.

 

Директор Управе за надзор над финансијским институцијама Жељко Јовић

Viceguverner Diana DragutinovićЖељко Јовић је рођен 29. септембра 1979. године у Шапцу.

Дипломирао је 2003. године на Економском факултету у Београду, на смеру Финансије, банкарство и осигурање. Магистарске студије, смер Финансијски и банкарски менаџмент, завршио је 2010. године одбраном тезе „Примена интерног приступа при управљању кредитним ризиком у банкарском сектору Републике Србије”. Докторирао је 2017. године на тему „Анализа детерминанти кредитног ризика у условима изражене информационе асиметрије”.

Од 2004. године био је запослен у пословним банкама, обављајући послове у вези са управљањем ризицима, почев од аналитичара ризика до директора сектора за управљање ризицима. Од јула 2012. године запослен је у Народној банци Србије, на позицији заменика генералног директора Сектора за контролу пословања банака, а од новембра 2012. године био је на позицији генералног директора Сектора.

Одлуком Владе Србије од 10. октобра 2012. године именован је за члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита на предлог Народне банке Србије. Након измене Закона о Агенцији за осигурање депозита, 2015. године поново је изабран у Управни одбор Агенције и наведену дужност обављао је до избора за директора Управе.

Био је стални члан Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије, у складу са Законом о ревизији од његовог конституисања. Од јануара 2015. до марта 2018. године обављао је функцију председника Одбора за јавни надзор.

Члан је Комитета за финансијску стабилност Републике Србије од његовог конституисања 2013. године. До доласка у Народну банку Србије, био је сарадник Одбора за кредитни ризик при Удружењу банака Србије. Члан је међународног удружења менаџера ризика (Professional Risk Managers’ International Association).

Објавио је једанаест радова у часописима и тематским зборницима у вези са управљањем кредитним ризиком, финансијском кризом и могућим одговорима реалне економије у условима кризе.

Живи у Београду. Отац је двоје деце.