latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области супервизије информационих система финансијских институција

Одлука о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције
„Службени гласник РС“, бр. 23/2013 и 113/2013

Одлука о изменама и допунама Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције
„Службени гласник РС“, бр. 2/2017

Одлука о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 23/2013, 113/2013 и 2/2017