latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Нацрти

Нацрт одлуке из области супервизије информационих система финансијских институција

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
13. 06. 2016. Нацрт одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције 13. 07. 2016.
Нацртом одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције обухват одлуке се проширује на финансијске институције чија делатност је уређена Законом о платним услугама, и прецизније се дефинишу захтеви у погледу електронских услуга.
Коментари и сугестије на припремљени Нацрт одлуке могу се доставити на имејл адресу supervizija.is@nbs.rs најкасније до 13. јула 2016. године.

Нацрт закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
07. 12. 2015. Нацрт закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину 21. 12. 2015.
Примедбе и сугестије потребно је доставити на имејл адресу: kabinet@nbs.rs до 21. 12. 2015.

Нацрти подзаконских аката из области послова осигурања

Датум објављивања Назив
08. 07. 2015. Извештај о одржаној јавној расправи о нацртима подзаконских аката Закона о осигурању