latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Нацрти

Нацрт закона из области послова платног система

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
12. 01. 2018. Нацрт закона о упоредивости накнада за платне услуге у вези с платним рачуном, промени платног рачуна и праву на платни рачун са основним услугама 09. 02. 2018.
Саопштење
Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе своје сугестије и примедбе на Нацрт закона доставе до 9. фебруара 2018. године, на имејл-адресу: kabinet@nbs.rs
30. 05. 2017. Нацрт закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица 20. 09. 2017.
Саопштење
Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе своје сугестије и примедбе на Нацрт закона доставе до 20. септембра 2017. године, на имејл адресу: kabinet@nbs.rs

Нацрт закона о финансијском обезбеђењу

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
21. 09. 2016. Нацрт закона о финансијском обезбеђењу 20. 11. 2016.
Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе доставе своје сугестије и примедбе на Нацрт закона о финансијском обезбеђењу до 20. новембра 2016. године, на имејл адресу: kabinet@nbs.rs.

Нацрт закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
07. 12. 2015. Нацрт закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину 21. 12. 2015.
Примедбе и сугестије потребно је доставити на имејл адресу: kabinet@nbs.rs до 21. 12. 2015.

Нацрти подзаконских аката из области послова осигурања

Датум објављивања Назив
08. 07. 2015. Извештај о одржаној јавној расправи о нацртима подзаконских аката Закона о осигурању