latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Нацрти

Нацрт закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
07. 12. 2015. Нацрт закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину 21. 12. 2015.
Примедбе и сугестије потребно је доставити на имејл адресу: kabinet@nbs.rs до 21. 12. 2015.

Нацрти подзаконских аката из области послова осигурања

Датум објављивања Назив
08. 07. 2015. Извештај о одржаној јавној расправи о нацртима подзаконских аката Закона о осигурању