latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Нацрти

Нацрт закона о финансијском обезбеђењу

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
21. 09. 2016. Нацрт закона о финансијском обезбеђењу 20. 11. 2016.
Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе доставе своје сугестије и примедбе на Нацрт закона о финансијском обезбеђењу до 20. новембра 2016. године, на имејл адресу: kabinet@nbs.rs.

Нацрти подзаконских аката из области послова контроле пословања банака

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
07. 09. 2016. Нацрт одлуке о извештавању о адекватности капитала банке | Прилози
Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака | Прилог
05. 10. 2016.
31. 08. 2016. Нацрт одлуке о објављивању података и информација банке
Прилози
26. 07. 2016. Нацрт одлуке о адекватности капитала банке
Нацрт одлуке о управљању ризиком ликвидности банке
Нацрт измена и допуна дела Одлуке о управљању ризицима банке који се односи на велике изложености
Прилози
Образац за давање сугестија
30. 09. 2016.
Примедбе и сугестије потребно је доставити Сектору за контролу пословања банака на имејл адресу: kontrola.banaka@nbs.rs до назначеног рока, путем обрасца приложеног уз наведене нацрте. Крајњи рок за достављање примедаба, односно сугестија је петак, 30. септембар 2016. године. Накнадно достављене примедбе и сугестије неће се узети у разматрање.

Нацрт одлуке из области супервизије информационих система финансијских институција

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
13. 06. 2016. Нацрт одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције 13. 07. 2016.
Нацртом одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције обухват одлуке се проширује на финансијске институције чија делатност је уређена Законом о платним услугама, и прецизније се дефинишу захтеви у погледу електронских услуга.
Коментари и сугестије на припремљени Нацрт одлуке могу се доставити на имејл адресу supervizija.is@nbs.rs најкасније до 13. јула 2016. године.

Нацрт закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину

Датум објављивања Назив Рок за примедбе
07. 12. 2015. Нацрт закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину 21. 12. 2015.
Примедбе и сугестије потребно је доставити на имејл адресу: kabinet@nbs.rs до 21. 12. 2015.

Нацрти подзаконских аката из области послова осигурања

Датум објављивања Назив
08. 07. 2015. Извештај о одржаној јавној расправи о нацртима подзаконских аката Закона о осигурању