latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика

Монетарна политика

Народна банка Србије је јавна институција одговорна за чување вредности, односно куповне снаге новца.

Монетарна и финансијска стабилност

Кључна улога Народне банке Србије је обезбеђење монетарне и финансијске стабилности.

Монетарна стабилност подразумева ниску, стабилну и предвидиву инфлацију и поверење у валуту.

Финансијска стабилност подразумева здрав финансијски систем, у коме банке и друге финансијске организације добро функционишу и одговорно чувају новац својих клијената.

Функције Народне банке Србије

  • Народна банка Србије управља новцем и каматним стопама како би остварила ниску, стабилну и предвидиву стопу инфлације, чиме ствара амбијент за постизање одрживог економског развоја и раста запослености.
  • Старајући се о вредности националне валуте, доприноси расту животног стандарда грађана.
  • Управљајући новцем и кредитима, Народна банка Србије утиче на јачање и чување поверења јавности у динар, што привредницима и грађанима олакшава доношење пословних одлука и планирање будућности.
  • Народна банка Србије утиче на финансијску стабилност, обезбеђујући сигурност и ефикасност платног система и надгледајући и контролишући активност пословних банака и других финансијских организација.
  • Народна банка Србије је банкар државе и управља девизним резервама земље.

Резултати мартовске анкете о инфлационим очекивањима
2017-04-24 14:20:16.0 Резултати мартовске анкете показују да финансијски сектор и привреда очекују да ће постигнута ценовна стабилност бити очувана у кратком и средњем року...
 
Утицај хладног времена на инфлацију у 2017. години
2017-04-13 12:59:39.0 Током протеклих неколико месеци забележен је очекивани опоравак међугодишње инфлације у свим европским земљама...
 
Кретање инфлације у марту
2017-04-12 14:39:49.0 Према подацима Републичког завода за статистику, потрошачке цене су у марту повећане...
 
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
2017-04-11 11:57:59.0 Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници...
 
Извештај о динаризацији финансијског система Србије
2017-03-29 10:04:27.0 Извештај о динаризацији финансијског система Србије - децембар 2016. године
Сазнајте више
Прописи
Споразум Народне банке Србије и Владе Републике Србије о циљању (таргетирању) инфлације
Меморандум о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији
Меморандум Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2018. (пречишћен текст)
Погледајте...
BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Дневна ликвидност банкарског сектора