latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика

Монетарна политика

Народна банка Србије је јавна институција одговорна за чување вредности, односно куповне снаге новца.

Монетарна и финансијска стабилност

Кључна улога Народне банке Србије је обезбеђење монетарне и финансијске стабилности.

Монетарна стабилност подразумева ниску, стабилну и предвидиву инфлацију и поверење у валуту.

Финансијска стабилност подразумева здрав финансијски систем, у коме банке и друге финансијске организације добро функционишу и одговорно чувају новац својих клијената.

Функције Народне банке Србије

  • Народна банка Србије управља новцем и каматним стопама како би остварила ниску, стабилну и предвидиву стопу инфлације, чиме ствара амбијент за постизање одрживог економског развоја и раста запослености.
  • Старајући се о вредности националне валуте, доприноси расту животног стандарда грађана.
  • Управљајући новцем и кредитима, Народна банка Србије утиче на јачање и чување поверења јавности у динар, што привредницима и грађанима олакшава доношење пословних одлука и планирање будућности.
  • Народна банка Србије утиче на финансијску стабилност, обезбеђујући сигурност и ефикасност платног система и надгледајући и контролишући активност пословних банака и других финансијских организација.
  • Народна банка Србије је банкар државе и управља девизним резервама земље.

Кретање инфлације у септембру
2018-10-12 13:10:53.0 Према подацима Републичког завода за статистику, потрошачке цене у септембру снижене су за 0,3%...
 
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
2018-10-08 11:58:15.0 Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи...
 
Статистички билтен – август 2018. године
2018-09-28 15:28:16.0 Статистички билтен – август 2018. године
Нова статистика – каматне стопе, кредити и депозити по величини предузећа и врсте индексација камата на динарске кредите и депозите
2018-09-21 18:25:13.0 Народна банка Србије проширила је обухват статистичких података које прикупља од банака и објављује на свом сајту...
 
Резултати августовске анкете о инфлационим очекивањима
2018-09-18 08:13:16.0 Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима августовске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3±1,5%)...
 
Сазнајте више
Прописи
Споразум Народне банке Србије и Владе Републике Србије о циљању (таргетирању) инфлације
Меморандум о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији
Меморандум Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2020.
Погледајте...
BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Дневна ликвидност банкарског сектора