latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска тржишта

Операције Народне банке Србије на девизном тржишту - саопштења

Девизне интервенције

Народна банка Србије спроводи режим руковођено пливајућег девизног курса. Девизни курс се формира слободно, на основу понуде и тражње девиза, а Народна банка Србије може да спроводи интервенције на девизном тржишту ради смањења прекомерних краткорочних осцилација курса динара, очувања ценовне и финансијске стабилности и одржавања адекватног нивоа девизних резерви, у складу с Меморандумом Народне банке Србије о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији и програмима монетарне политике.

Девизне своп аукције

Народна банка Србије, у складу с календаром редовних девизних своп аукција EUR/RSD, организује двонедељне и тромесечне аукције своп продаје девиза – евра за динаре и аукције своп куповине девиза – евра за динаре. Девизне своп аукције Народна банка Србије организује ради подстицања развоја међубанкарског своп тржишта, као и подршке ефикаснијем управљању ликвидношћу банкарског сектора и превазилажењу проблема у вези са ограничењима у међубанкарској трговини на тржишту новца.


Саопштења

Званични средњи курс EUR/RSD сутра 118,9881
2017-11-22 17:26:14.0 Оцењујући карактер и интензитет фактора који делују на кретање девизног курса...
 
Званични средњи курс EUR/RSD сутра 118,7625
2017-11-21 17:44:03.0 Оцењујући карактер и интензитет фактора који делују на...
 
Тромесечне девизне своп аукције EUR/RSD
2017-11-21 15:11:05.0 На данашњим тромесечним девизним своп аукцијама EUR/RSD, Народна банка Србије је, на аукцији обезбеђења додатне евро – ликвидности, своп продала 7 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 8.094 и на аукцији обезбеђења додатне динарске ликвидности своп купила 7 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 8.095.
 
Народна банка Србијe интервенисала куповином девиза, званични средњи курс EUR/RSD сутра 118,5977
2017-11-20 17:32:21.0 Народна банка Србије данас је интервенисала куповином...
 
Народна банка Србијe интервенисала куповином девиза, званични средњи курс EUR/RSD у понедељак, 20. новембра 118,5061
2017-11-17 17:27:30.0 Народна банка Србије данас је интервенисала куповином...