latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска тржишта

Операције Народне банке Србије на девизном тржишту - саопштења

Девизне интервенције

Народна банка Србије спроводи режим руковођено пливајућег девизног курса. Девизни курс се формира слободно, на основу понуде и тражње девиза, а Народна банка Србије може да спроводи интервенције на девизном тржишту ради смањења прекомерних краткорочних осцилација курса динара, очувања ценовне и финансијске стабилности и одржавања адекватног нивоа девизних резерви, у складу с Меморандумом Народне банке Србије о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији и програмима монетарне политике.

Девизне своп аукције

Народна банка Србије, у складу с календаром редовних девизних своп аукција EUR/RSD, организује двонедељне и тромесечне аукције своп продаје девиза – евра за динаре и аукције своп куповине девиза – евра за динаре. Девизне своп аукције Народна банка Србије организује ради подстицања развоја међубанкарског своп тржишта, као и подршке ефикаснијем управљању ликвидношћу банкарског сектора и превазилажењу проблема у вези са ограничењима у међубанкарској трговини на тржишту новца.


Саопштења

Двонедељне девизне своп аукције EUR/RSD
2018-09-21 13:38:11.0 На данашњим двонедељним девизним своп аукцијама EUR/RSD, Народна банка Србије је, на аукцији обезбеђења додатне евро – ликвидности, своп продала 12 милионa евра по просечним пондерисаним своп поенима од 873 и на аукцији обезбеђења додатне динарске ликвидности своп купила 12 милионa евра по просечним пондерисаним своп поенима од 989.
 
Званични средњи курс EUR/RSD сутра 118,2078
2018-09-20 17:53:57.0 Оцењујући карактер и интензитет фактора који делују на...
 
Званични средњи курс EUR/RSD сутра 118,2967
2018-09-19 17:24:39.0 Оцењујући карактер и интензитет фактора који делују на кретање девизног курса...
 
Званични средњи курс EUR/RSD сутра 118,3269
2018-09-18 17:31:07.0 Оцењујући карактер и интензитет фактора који делују на кретање девизног курса...
 
Тромесечне девизне своп аукције EUR/RSD
2018-09-18 12:49:22.0 На данашњим тромесечним девизним своп аукцијама EUR/RSD, на којима je Народна банка Србије обезбеђивала додатну евро и динарску ликвидност није било реализације.