latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Накнаде за услуге платног система

Народна банка Србије наплаћује следеће накнаде за извршене услуге RTGS НБС система и Клиринг НБС система: 

 • Накнада за прикључење у RTGS НБС систем, односно у Клиринг НБС систем: 300.000 динара
 • Месечна претплата за учешће у RTGS НБС систему и Клиринг НБС систему: 50.000 динара 
 • Накнада за извршавање налога за пренос у RTGS НБС систему: 
  • за плаћања коришћењем мреже Народне банке Србије: 
   • од 9 до 14 часова – 25 динара по налогу 
   • од 14 до 16.30 часова – 60 динара по налогу 
   • после 16.30 часова – 120 динара по налогу 
  • за плаћања коришћењем мреже SWIFT
   • од 9 до 14 часова – 35 динара по налогу 
   • од 14 до 16.30 часова – 70 динара по налогу 
   • после 16.30 часова – 130 динара по налогу 
 • Накнада за извршавање налога за пренос у Клиринг НБС систему: 
  • за налоге достављене коришћењем мреже Народне банке Србије: 
   • извршене у првом циклусу – 3 динара по налогу 
   • извршене у другом циклусу – 3,50 динара по налогу 
   • извршене у трећем циклусу 4,50 динара по налогу 
  • за налоге достављене коришћењем мреже SWIFT
   • извршене у првом циклусу – 5 динара по налогу 
   • извршене у другом циклусу – 5,50 динара по налогу 
   • извршене у трећем циклусу 6,50 динара по налогу.

Трансфери одобрења до 300.000 динара који се извршавају у реалном времену, порукама МТ-102 с приоритетом за RTGS НБС систем, наплаћују се по истој тарифи која важи за налоге у Клиринг НБС систему. Поруке МТ-102 које садрже мање од десет налога, а користе се за налоге у RTGS НБС систему – наплаћују се као да садрже десет налога.

Детаљније информације о тарифи за остале услуге које Народна банка Србије пружа као оператор платних система могу се наћи у Одлуци о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге.