latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Платни систем

Платни систем, у најширем смислу, представља скуп система за трансфер новчаних средстава који олакшавају циркулацију новца. Да би платни систем на задовољавајући начин обављао своју улогу, потребно је да се новчана средства што краће задржавају у каналима платног промета. Поред тога, систем треба да буде поуздан, што првенствено значи безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према корисницима. Извршавање трансакција по економски прихватљивим ценама такође је значајна карактеристика која доприноси квалитету платног система.

С обзиром на то да платни систем утиче на брзину економских токова, трошкове и ликвидност учесника, као и да представља канал за трансмисију мера монетарне политике, односно да његово неадекватно функционисање може да наруши поверење јавности у целокупни финансијски систем – јасна је изразита заинтересованост централне банке да обезбеди његово поуздано и ефикасно функционисање.

У складу са законом, Народна банка Србије је овлашћена да уређује, контролише и унапређује функционисање платног промета у Републици Србији.


Плаћање националном платном картицом Динакард на интернету
2019-01-16 17:36:17.0 Народна банка Србије обавештава грађане да се број продајних места на интернету...
 
Рад IPS НБС система за децембар
2019-01-10 10:20:34.0 У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у децембру реализовано...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за децембар
2019-01-03 17:40:52.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у децембру...
 
Почиње применa Закона о међубанкарским накнадама
2018-12-17 13:22:03.0 Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за новембар
2018-12-03 14:09:59.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у новембру, за 21 радни дан...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у октобру
2018-12-03 14:08:29.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у октобру, за 23 раднa дана...
 
Број продајних места на интернету за кориснике Дина картице расте
2018-11-19 11:21:14.0 Народна банка Србије обавештава грађане да број продајних места на којима је могуће платити...
 
Пуштен у рад систем за инстант плаћања IPS НБС
2018-10-22 10:44:06.0 Обавештавамо јавност да је данас почео с радом систем за инстант плаћања чији је оператор Народна банка Србије – систем IPS НБС. Реч је о најсавременијем платном систему, који ће радити непрекидно – 24 сата дневно, 7 дана у недељи, 365 дана годишње и омогућавати пренос новца у року од само неколико секунди...
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за септембар
2018-10-01 15:43:56.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у септембру, за 20 радних дана...
 
Банка Интеза омогућила прихватање Дина картица на интернету
2018-09-28 13:51:32.0 Народна банка Србије обавештава грађане и трговце да је Банка Интеза, као један од највећих домаћих прихватилаца платних картица на интернету...
 
Погледајте...
Прописи
Закон о платним услугама
Закон о платним услугама - одговори на питања и ближа објашњења
Red Book - Serbia
Преглед рачуна банака
Преглед банака које учествују у међународном клирингу плаћања
Листа учесника у IPS НБС систему
Накнаде у вези с пружањем услуге инстант трансфера одобрења