latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Платни систем

Платни систем, у најширем смислу, представља скуп система за трансфер новчаних средстава који олакшавају циркулацију новца. Да би платни систем на задовољавајући начин обављао своју улогу, потребно је да се новчана средства што краће задржавају у каналима платног промета. Поред тога, систем треба да буде поуздан, што првенствено значи безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према корисницима. Извршавање трансакција по економски прихватљивим ценама такође је значајна карактеристика која доприноси квалитету платног система.

С обзиром на то да платни систем утиче на брзину економских токова, трошкове и ликвидност учесника, као и да представља канал за трансмисију мера монетарне политике, односно да његово неадекватно функционисање може да наруши поверење јавности у целокупни финансијски систем – јасна је изразита заинтересованост централне банке да обезбеди његово поуздано и ефикасно функционисање.

У складу са законом, Народна банка Србије је овлашћена да уређује, контролише и унапређује функционисање платног промета у Републици Србији.


Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за март
2017-04-03 15:29:04.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у марту, за 23 раднa дана...
 
Накнаде и провизије у DinaCard систему најповољније
2017-03-16 11:06:30.0 Од свих картичних система који постоје на домаћем тржишту, накнаде и провизије...
 
Списак локација Управе за трезор на којима се може плаћати Дина картицом
2017-03-10 11:11:51.0 Корисници Дина картица могу да на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија измире обавезe...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за фебруар
2017-03-01 13:43:52.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у фебруару, за 18 радних дана, реализовано је укупно 16,0 милиона плаћања...
 
Плаћање DinaCard картицом на шалтерима Управе за трезор
2017-02-09 13:23:25.0 DinaCard картица је једина картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у јануару
2017-02-01 13:48:07.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јануару, за 20 радних дана...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за децембар
2017-01-04 14:02:52.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у децембру, за 22 радна дана, реализовано је укупно 19,6 милиона плаћања...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у новембру
2016-12-01 14:42:08.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у новембру, за 21 радни дан, реализовано је укупно 18,1 милион плаћања...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за октобар
2016-11-02 10:04:33.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у октобру, за 21 радни дан, реализовано је ...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за септембар
2016-10-03 15:43:28.0 У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у септембру, за 22 радна дана, реализовано је укупно 16,4 милиона плаћања...
 
Погледајте...
Прописи
Закон о платним услугама
Закон о платним услугама - одговори на питања и ближа објашњења
Red Book - Serbia
Преглед рачуна банака
Преглед банака које учествују у међународном клирингу плаћања