latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Мењачки послови | Откупљена и продата ефектива

Откупљена и продата ефектива

Откупљена и продата ефектива код овлашћених банака и филијала Народне банке Србије по Одлуци о условима и начину обављања мењачких послова (у периоду од 1. 1. 2018. до 31. 12. 2018)    
Месец Откуп ефективе
(у милионима ЕУР)
Продаја ефективе
(у милионима ЕУР)
Јануар: 194,41 87,56
Фебруар: 217,50 75,50
Март: 269,23 100,60
Април: 349,93 100,67
Мај: 384,34 95,38
Јун: 307,51 101,24
Јул: 312,61 101,73
Август: 366,63 96,06
Септембар: 287,43 96,97
Октобар: 361,65 106,09
Новембар 326,92 97,11
Децембар 249,39 120,60
Укупно: 3.627,56 1.179,51
Otkupljena i prodata efektivai

Месечни извештај о откупљеној и продатој ефективи по основу Одлуке о условима обављања мењачких послова у: