Народна банка Србије
 
Откупљена и продата ефектива

Откупљена и продата ефектива

Откупљена и продата ефектива код овлашћених банака и филијала Народне банке Србије по Одлуци о условима и начину обављања мењачких послова (у периоду од 1. 1. 2019. до 31. 01. 2019)    
Месец Откуп ефективе
(у милионима ЕУР)
Продаја ефективе
(у милионима ЕУР)
Јануар: 237,82 161,54
Укупно: 237,82 161,54

 

Otkupljena i prodata efektivai

Месечни извештај о откупљеној и продатој ефективи по основу Одлуке о условима обављања мењачких послова у: