Народна банка Србије
 

Цене за трансакције са ефективним страним новцем (ЕСН) између Народне банке Србије и банака