latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака

Контрола банака

Банка Поштанска штедионица преузима пословање Југобанке Југбанке а. д., Косовска Митровица
2018-04-02 10:46:31.0 Извршни одбор Народне банке Србије донео је на данашњој седници решење о одузимању дозволе за рад Југобанци Југбанци а. д., Косовска Митровица (Банка)...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2017. године
2017-12-26 16:23:26.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2017. године
Усвојени прописи ради омогућавања примене МСФИ 9 у банкама
2017-11-17 15:55:57.0 Полазећи од законом прописане обавезе за банке да при састављању годишњих финансијских извештаја примењују међународне стандарде...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2017. године
2017-10-30 11:54:22.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2017. године
Нов пропис ради подстицања банака да наставе с решавањем питања проблематичних кредита
2017-08-16 09:46:30.0 Извршни одбор Народне банке Србије је на седници одржаној 10. августа 2017. године усвојио Одлуку о рачуноводственом отпису билансне активе банке...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
2017-06-20 16:20:51.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за прво тромесечје 2017. године
Добро капитализован и високо ликвидан банкарски сектор обезбедио услове за здрав раст пласмана привреди и становништву
2017-03-31 09:44:23.0 Поводом информација у вези са оствареним резултатом банака у 2016. години, Народна банка Србије жели да истакне да је банкарски сектор финансијски стабилан и високо ликвидан...
 
Смањено учешће проблематичних кредита
2017-02-10 16:42:20.0 Према прелиминарним подацима Народне банке Србије, учешће проблематичних кредита у укупним кредитима на крају децембра 2016. године износи...
 
Усвојени прописи којима су уведени Базел III стандарди у Републици Србији
2016-12-23 10:29:10.0 Ради реализације Стратегије за увођење стандарда Базел III у Републици Србији из децембра 2013. године, Извршни одбор Народне банке Србије je на седници одржаној 15. децембра 2016. године...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2016.
2016-12-09 12:51:16.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2016.
Погледајте...
Прописи
Смернице
Методологије за израду извештаја
Нацрти
Најчешће постављана питања из области прописа у вези с пословањем банака
Споразуми о сарадњи
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути
Одговори на најчешће постављана питања у вези са применом Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма