latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака

Контрола банака

Добро капитализован и високо ликвидан банкарски сектор обезбедио услове за здрав раст пласмана привреди и становништву
2017-03-31 09:44:23.0 Поводом информација у вези са оствареним резултатом банака у 2016. години, Народна банка Србије жели да истакне да је банкарски сектор финансијски стабилан и високо ликвидан...
 
Смањено учешће проблематичних кредита
2017-02-10 16:42:20.0 Према прелиминарним подацима Народне банке Србије, учешће проблематичних кредита у укупним кредитима на крају децембра 2016. године износи...
 
Усвојени прописи којима су уведени Базел III стандарди у Републици Србији
2016-12-23 10:29:10.0 Ради реализације Стратегије за увођење стандарда Базел III у Републици Србији из децембра 2013. године, Извршни одбор Народне банке Србије je на седници одржаној 15. децембра 2016. године...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2016.
2016-12-09 12:51:16.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2016.
Народна банка Србије дала прелиминарно одобрење за оснивање банке из Кине
2016-11-18 14:39:50.0 Извршни одбор Народне банке Србије, коме председава гувернер Јоргованка Табаковић...
 
Методологија за израду образаца НПЕ и ФБЕ
2016-09-26 14:48:27.0 Сектор за контролу пословања банака Народне банке Србије припремио је Методологију за израду Образаца НПЕ и ФБЕ...
 
Услови за улазак на српско банкарско тржиште јасни и транспарентни
2016-09-23 15:39:32.0 Поводом навода у појединим медијима о уласку Експобанке (Expobank) у банкарски сектор Србије...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2016.
2016-09-20 09:51:23.0 Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2016.
Упитник о информационом систему финансијске институције за 2016. годину
2016-09-13 12:57:38.0 Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је...
 
Нацрти подзаконских аката из области послова контроле пословања банака којима се имплементирају стандарди Базела III у Србији – извештавање банака
2016-09-07 11:08:46.0 Нацрти подзаконских аката из области послова контроле пословања банака којима се имплементирају стандарди Базела III у Србији – извештавање банака
Погледајте...
Прописи
Смернице
Методологије за израду извештаја
Нацрти
Најчешће постављана питања из области прописа у вези с пословањем банака
Споразуми о сарадњи
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути