latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијски лизинг

Надзор финансијског лизинга

Законом о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу Народној банци Србије је поверен надзор над пословањем давалаца финансијског лизинга. Овим законом Народна банка Србије је одређена и као институција која издаје дозволе за обављање послова финансијског лизинга, даје сагласност на именовање органа управљања давалаца финансијског лизинга и предузима корективне мере према даваоцима лизинга у случајевима када се надзором утврде незаконитости и неправилности у њиховом пословању.

Народна банка Србије доноси и подзаконске акте предвиђене Законом о финансијском лизингу, којима ближе уређује пословање давалаца финансијског лизинга.

Основни циљеви надзора пословања давалаца финансијског лизинга су:

  • јачање поверења јавности у финансијски сектор и лизинг,
  • обезбеђивање транспарентности финансијског тржишта,
  • развој финансијског тржишта заснован на фер конкуренцији,
  • заштита и едукација потрошача,
  • ефикасно спровођење консолидоване супервизије учесника у финансијском сектору.

Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за треће тромесечје 2016. године
2017-01-09 15:19:50.0 Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за треће тромесечје 2016. године
Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за друго тромесечје 2016. године
2016-10-04 15:19:12.0 Извештај за друго тромесечје 2016. године
Упитник о информационом систему финансијске институције за 2016. годину
2016-09-13 12:57:38.0 Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је...
 
Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за прво тромесечје 2016. године
2016-08-01 18:05:46.0 Извештај за прво тромесечје 2016. године
Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за четврто тромесечје 2015. године
2016-04-25 13:43:16.0 Извештај за четврто тромесечје 2015. године
Погледајте...
Шта је финансијски лизинг
Прописи
Споразуми о сарадњи
Спречавање прања новца и финансирања тероризма