latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2018. године
2018-07-02 14:04:39.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2018. године
Коначна листа кандидата који су положили стручни испит за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у мајском испитном року 2018. године
2018-06-12 10:25:25.0 Коначна листа кандидата који су положили стручни испит за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у мајском испитном року 2018. године
Коначна листа кандидата који су положили стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2018. године
2018-06-05 12:56:55.0 Коначна листа кандидата који су положили стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2018. године
Списак кандидата који испуњавају прописане услове да приступе полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2018. године
2018-05-25 14:59:49.0 Списак кандидата који испуњавају прописане услове да приступе полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2018. године
Распоред полагања стручног испита за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању у мајском испитном року 2018
2018-05-24 09:25:16.0 Полагање стручног испита за стицање звања овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању ће се одржати у периоду од 28. до 31. маја 2018. године у просторијама Народне банке Србије, улица Немањина 17 (улаз из улице Светозара Марковића).
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора