latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Oбавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2017. године
2017-04-26 09:31:42.0 Стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2017. године биће одржан 12. јуна 2017. године у просторијама Народе банке Србије, Немањина 17 са почетком у 10 часова...
 
Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању за мајски испитни рок.
2017-04-21 12:02:22.0 Стручни испит за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању биће одржан од 29. до 31. маја 2017. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд.
 
„Таково осигурању” дозвола одузета по закону, одговорност на власницима и руководству
2017-04-13 10:57:30.0 Поводом неистинитих и злонамерних навода појединих медија у вези са одузимањем дозволе...
 
Завршена прва фаза имплементације Солвентности 2 у Републици Србији
2017-04-11 15:58:41.0 Стратегијом за имплементацију Солвентности 2 у Републици Србији, коју је 7. јула 2016. године...
 
Обавештење о изменама и допунама подзаконских аката у делатности осигурања која се односе на стицање звања овлашћеног посредника или овлашћеног заступника у осигурању и професионално усавршавање тих лица, као и на вођење регистара о тим лицима
2017-02-22 09:55:40.0 Народна банка Србије, ради квалитетног обављања послова у делатности осигурања, улаже своје напоре ка стварању услова...
 
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора