latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању за децембарски испитни рок
18.10.2016. Стручни испит за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању, биће одржан у периоду од 12. - 16. децембра 2016. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд. ..
 
Сектор осигурања у Србији – извештај за друго тромесечје 2016. године
21.09.2016. Сектор осигурања у Србији – извештај за друго тромесечје 2016. године
Стрес-тест осигурања у Србији
16.09.2016. Народна банка Србије је, у складу са својом функцијом супервизора сектора осигурања...
 
Упитник о информационом систему финансијске институције за 2016. годину
13.09.2016. Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је...
 
Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2016. године
26.08.2016. Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2016. године
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора