latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Пензијски фондови

Надзор друштава за управљање добровољним пензијским фондовима

Основни циљ Народне банке Србије у надзору друштава за управљање добровољним пензијским фондовима део је опште функције успостављања кредибилног финансијског система. Функција Народне банке Србије у овом сегменту финансијских услуга јесте обезбеђивање стабилности и тржишне дисциплине добровољних пензијских фондова кроз јавност рада, адекватност система управљања ризицима и одговорност за деловање друштава за управљање добровољним пензијским фондовима, као и кроз поверење у рад супервизије.

Народна банка Србије ће тежити успостављању реалне јавности рада, која ће грађанима омогућити да се, у складу са сопственим приоритетима, одлуче за обим ризика који прихватају приступањем одређеном добровољном пензијском фонду. Јавност рада добровољних пензијских фондова пратиће адекватна транспарентност креирања нормативних основа и вршења надзора Народне банке Србије, с циљем контроле процеса од стране стручне, академске и опште јавности и успостављања односа међусобног поверења. Народна банка Србије руководиће се принципима проактивне заштите адекватности управљања средствима чланова добровољних пензијских фондова и принципима превентивног надзора над друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима уопште.


Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за четврто тромесечје 2017. године
2018-02-13 15:31:00.0 Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за четврто тромесечје 2017. године
Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за треће тромесечје 2017. године
2017-12-28 08:18:58.0 Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за треће тромесечје 2017. године
Резултати полагање стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и за поделу проспекта у новембарском испитном року 2017. године
2017-11-08 15:33:45.0 Резултати полагање стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и за поделу проспекта у новембарском испитном року 2017. године
Списак кандидата за полагање стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и за поделу проспекта, у новембарском испитном року
2017-10-31 15:19:29.0 Полагање стручног испита, у новембарском испитном року, за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и за поделу проспекта, одржаће се у понедељак 6. новембра 2017. године у просторијама Народне банке Србије, улица Немањина 17 (улаз из улице Светозара Марковића), с почетком у 12 часова...
Обавештење о полагању стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду за новембарски испитни рок 2017. године
2017-09-28 14:38:41.0 Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду...
 
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Списак лица која су добила дозволу за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду
Водич за приватну пензију
Начела међународне организације пензијских супервизора
Накнаде за услуге надзора
Спречавање прања новца и финансирања тероризма