latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Пензијски фондови

Надзор друштава за управљање добровољним пензијским фондовима

Основни циљ Народне банке Србије у надзору друштава за управљање добровољним пензијским фондовима део је опште функције успостављања кредибилног финансијског система. Функција Народне банке Србије у овом сегменту финансијских услуга јесте обезбеђивање стабилности и тржишне дисциплине добровољних пензијских фондова кроз јавност рада, адекватност система управљања ризицима и одговорност за деловање друштава за управљање добровољним пензијским фондовима, као и кроз поверење у рад супервизије.

Народна банка Србије ће тежити успостављању реалне јавности рада, која ће грађанима омогућити да се, у складу са сопственим приоритетима, одлуче за обим ризика који прихватају приступањем одређеном добровољном пензијском фонду. Јавност рада добровољних пензијских фондова пратиће адекватна транспарентност креирања нормативних основа и вршења надзора Народне банке Србије, с циљем контроле процеса од стране стручне, академске и опште јавности и успостављања односа међусобног поверења. Народна банка Србије руководиће се принципима проактивне заштите адекватности управљања средствима чланова добровољних пензијских фондова и принципима превентивног надзора над друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима уопште.


Обавештење о полагању стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фондуза мајски испитни рок
2017-04-04 12:13:37.0 Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и пословању тог фонда...
 
Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за четврто тромесечје 2016.
2017-03-14 14:06:46.0 Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за четврто тромесечје 2016.
Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за треће тромесечје 2016.
2017-01-10 12:02:52.0 Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за треће тромесечје 2016.
Резултати полагања стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и за поделу проспекта у новембарском испитном року 2016. године
2016-11-08 11:24:17.0 Резултати полагања стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и за поделу проспекта у новембарском испитном року 2016. године
Распоред полагања стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и за поделу проспекта, у новембарском испитном року 2016. године
2016-11-01 13:16:56.0 Полагање стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и за поделу проспекта ће се одржати 4. новембра 2016. године у просторијама Народне банке Србије, улица Немањина 17 (улаз из улице Светозара Марковића) са почетком у 12 часова. Моле се кандидати да понесу и доказ о плаћеној накнади за полагање стручног испита...
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Списак лица која су добила дозволу за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду
Водич за приватну пензију
Начела међународне организације пензијских супервизора
Накнаде за услуге надзора
Спречавање прања новца и финансирања тероризма