latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника | Питања и одговори

Поставите питањe у вези с коришћењем финансијских услуга

Путем овог формулара можете поставити питања у вези с коришћењем финансијских услуга које пружају институције чији рад нaдзире Народна банка Србије (банкa, друштвo за осигурање, давалац финансијског лизинга или друштво за управљање добровољним пензијским фондом). На сва питања постављена овим путем одговор ће бити упућен на назначену имејл адресу.

 

Име и презиме:*
Имејл:*
Финансијска институција:*
Садржај питања:*
Прилог:
Унесите код са слике*

 All fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
 

Напомена:

Приговор на рад финансијске институције подносите попуњавањем формулара – наслов "Како да заштитите своја права"