latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника

Информативни центар Народне банке Србије

Информативни центар Народне банке Србије основан је 31. октобра, на Светски дан штедње, 2005. године.

У Информативном центру можете добити основне информације о банкарским услугама, услугама друштава за осигурање, давалаца лизинга и друштава за управљање добровољним пензијским фондовима.

Уколико имате приговор на рад банке, друштва за осигурање, лизинг компаније или добровољног пензијског фонда, можете нам се такође обратити да бисте добили информације о процедури улагања приговора на рад конкретне финансијске институције.

Поред наведеног, преко Информативног центра можете добити и информације о:

  • старој девизној штедњи, банкама у стечају, замени оштећеног и ваноптицајног новца, продаји јубиларног новца,
  • испитима за стицање звања овлашћеног актуара, испитима за посреднике, односно заступнике у осигурању, као и о условима за добијање дозволе за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду,  
  • изложбама и семинарима у Народној банци Србије, 
  • могућности запошљавања у Народној банци Србије и сл.

Информативни центар можете бесплатно позвати на број телефона 0800-111-110 сваког радног дана од 8 часова до 21 час и прибавити тражене информације.
 

Сазнајте више...
Како да заштитите своја права