latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника

Заштита корисника

Финансијске услуге заузимају значајно место не само у економији наше земље већ и у животима свих грађана Републике Србије, због чега је од великог значаја да постоји уређен и стабилан финансијски сектор.

Имајући наведено у виду Народна банка Србије је формирањем посебног организационог дела – Центра за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга, иницирала успостављање института заштите корисника финансијских услуга, како би грађанима пружила помоћ у остваривању њихових права и интереса, као и помоћ у разумевању и коришћењу услуга финансијских институција.

У оквиру Центра за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга такође се налази и Информативни центар Народне банке Србије, где грађани могу да се информишу о погодностима и ризицима које је потребно узети у обзир при коришћењу финансијских производа и услуга.

Ако сматрате да се банка, лизинг компанија, друштво за осигурање или друштво за управљање добровољним пензијским фондовима или платна институција не придржава одредаба закљученог уговора, добрих пословних обичаја или објављених општих услова пословања, на овом месту можете проверити на који начин можете заштити своја права и интересе.


Извештај о раду Центра за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга – јануар–март 2016. године
2016-07-22 16:09:32.0 Извештај о раду Центра за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга – јануар–март 2016. године
Народна банка Србије неће дозволити да интереси и права грађана буду умањени
2016-03-09 15:32:35.0 Ради разјашњења навода у појединим медијима, Народна банка Србије подсећа да је Извршни одбор...
 
Извештај о раду Центра за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга – јануар–децембар 2015. године
2016-03-07 15:56:49.0 Извештај о раду Центра за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга – јануар–децембар 2015. године
Извештај о раду Центра за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга – јануар–септембар 2015. године
2015-12-16 18:16:11.0 Извештај о раду Центра за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга – јануар–септембар 2015. године
Нацрт закона o заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину
2015-12-07 10:13:44.0 У оквиру Народне банке Србије припремљен је...
 
Погледајте...
Информативни центар
Прописи
Одговори на питања банака у вези с применом Закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга
Одговори на питања банака у вези с применом Закона о заштити корисника финансијских услуга
Допуна одговора на питања банака у вези с применом Закона о заштити корисника финансијских услуга
Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути
Стратегија Народне банке Србије на пољу финансијског образовања за период 2016 - 2020.
Мерење финансијске писмености – сажет приказ резултата истраживања
Проспекти
Tvojnovac.nbs.rs