latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Општи систем за дисеминацију (достављање) података (GDDS)

Од маја 2009. године Република Србија је члан Општег система за дисеминацију (достављање) података (енгл. General Data Dissemination System (GDDS)) Међународног монетарног фонда (ММФ). (IMF - Dissemination Standards Bulletin Board >>>)

GDDS је структурирани систем у коме се земље чланице ММФ-а добровољно обавезују на побољшање квалитета података који се прикупљају и дистрибуирају кроз статистичке системе у дужем периоду за потребе израде што квалитетнијих макроекономских анализа.

Основни циљ GDDS-а је да помогне земљама да развију добре статистичке системе, с нагласком на опсегу, квалитету и ажурности података и пракси дисеминације економских, финансијских и социо-демографских података.

Метаподаци, које земље чланице достављају, представљају систематичне и дескриптивне информације о садржају и организацији података, као и о концепту, изворима и методама њиховог прикупљања и обраде. Као такви, метаподаци помажу корисницима да приступе подацима и разумеју их.

GDDS је кључни део статистичког развојног циклуса, који чине скупови метаподатака подељени у следеће категорије:

  • реални сектор (национални рачуни, цене, производња, тржиште рада), 
  • фискални сектор,
  • финансијски сектор, 
  • спољни сектор, 
  • социо-демографски подаци (број становника, здравство, образовање, сиромаштво).

За сваку наведену категорију GDDS обухвата структуриране метаподатке са четири димензије: податак, квалитет, интегритет и приступ јавности.