latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Међународна инвестициона позиција РС

ВАЖНА НАПОМЕНА: Почев од првог тромесечја 2014. међународна инвестициона позиција Републике Србије приказиваће се у сагласности са Приручником за израду платног биланса и међународне инвестиционе позиције, шестo издање Међународног монетарног фонда, 2009. (БПМ6).

Међународна инвестициона позиција РС

Методолошка објашњења Ознаке
Међународна инвестициона позиција, функционална подела -  II тромесечје 2018. 2.4. 

Календар објављивања података

Стање на крају Датум објављивања података
Марта 2018. 29. јун 2018. 
Јуна 2018. 28. септембар 2018. 
Септембра 2018. 31. децембар 2018. 
Децембра 2018. 29. март 2019. 

 

Сазнајте више...
Појам, дефиниција и основни елементи међународне инвестиционе позиције
Образложење измене методологије платног биланса и међународне инвестиционе позиције Републике Србије применом BPM6