latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Календар објављивања података за област статистике осталих финансијских посредника

Календар објављивања за све табеле припадајуће области

Подаци за период Датум објављивања података
Октобар  ̶  децембар 2017. 27. март 2018. 
Јануар   ̶   март 2018. 28. мај 2018. 
Април   ̶   јун 2018. 27. август 2018. 
Јул   ̶   септембар 2018. 26. новембар 2018. 
Октобар   ̶   децембар 2018. 27. март 2019.