latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Календар објављивања података за област статистике осталих финансијских посредника

Календар објављивања за све табеле припадајуће области

Подаци за период Датум објављивања података
Октобар  ̶  децембар 2016. 27. март 2017. 
Јануар   ̶   март 2017. 25. мај 2017. 
Април   ̶   јун 2017. 25. август 2017. 
Јул   ̶   септембар 2017. 27. новембар 2017. 
Октобар   ̶   децембар 2017. 27. март 2018.