latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Календар објављивања података за област фискалног сектора

Јавне финансије

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2016. 31. јануар 2017. 
Јануар 2017. 28. фебруар 2017.
Фебруар 2017. 31. март 2017. 
Март 2017. 28. април  2017. 
Април 2017. 31. мај 2017. 
Мај 2017. 30. јун 2017. 
Јун 2017. 31. јул 2017.
Јул 2017. 31. август 2017. 
Август 2017. 29. септембар 2017. 
Септембaр 2017. 31. октобар 2017.
Октобар 2017. 30. новембар 2017.
Новембар 2017. 29. децембар 2017. 
Децембар 2017. 31. јануар 2018. 
Јануар 2018. 28. фебруар 2018. 
Фебруар 2018. 30. март 2018. 

Нето позиција државе код банкарског сектора

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2016. 25. јануар 2017. 
Јануар 2017. 21. фебруар 2017. 
Фебруар 2017. 21. март 2017. 
Март  2017. 25. април  2017. 
Април  2017. 23. мај 2017. 
Мај 2017. 21. јун 2017. 
Јун 2017. 21. јул 2017. 
Јул 2017. 21. август 2017. 
Август 2017. 21. септембар 2017. 
Септембaр 2017. 23. октобар 2017. 
Октобар 2017. 21. новембар 2017. 
Новембар 2017. 21. децембар 2016
Децембар 2017. 25. јануар 2018. 
Јануар 2018. 21. фебруар 2018. 
Фебруар 2018. 21. март 2018.