latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Платни биланс

НАПОМЕНА: Подаци платног биланса за 2015. годину ревидирани су 22. 3. 2018. године у складу са изменама података спољне трговине Републичког завода за статистику од фебруара 2018. године.

Платни биланс

Методолошка објашњења Ознаке
Платни биланс Републике Србије по месецима, јул 2018. (BPM6) 2.3. 
Платни биланс Републике Србије по месецима, јул 2018, шира шема (BPM6)  
Биланс услуга, јул 2018. (BPM6)  
Услуге, по земљама, јул 2018. (BPM6)  
Туризам, јул 2018. (BPM6)  
Туризам, по земљама, јул 2018. (BPM6)  
Страна директна улагања, по земљама, II тромесечје 2018. (BPM6)  
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима, II тромесечје 2018. (BPM6)  
 Архива
 
Платни биланс Републике Србије по месецима (BPM6)
 
Платни биланс Републике Србије по месецима, шира шема (BPM6)
 
Биланс услуга (BPM6)
 
Услуге, по земљама (BPM6)
 
Туризам (BPM6)
 
Туризам, по земљама (BPM6)
 
Страна директна улагања, по земљама (BPM6)
 
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима (BPM6)
 
 
Платни биланс Републике Србије, 2007-2017. (BPM6) 2.2. 
Платни биланс Републике Србије, 2007-2017, шира шема (BPM6) 2.2. 
Платни биланс Републике Србије, 1997-2006. (BPM5) 2.1. 
 
Страна директна улагања, по земљама, 2010-2017. (BPM6)  
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима, 2010-2017. (BPM6)  
 
Туризам, по земљама, 2007-2017. (BPM6)  

Календар објављивања података 

Подаци за месец Платни биланс Републике Србије Подбилансне табеле - Услуге и туризам
Јануар 2018. 22. март 2018. 29. март 2018.
Фебруар 2018. 19. април 2018. 26. април 2018.
Март 2018. 17. мај 2018. 24. мај 2018. 
Април 2018. 19. јун 2018. 26. јун 2018. 
Мај 2018. 20. јул 2018. 27. јул 2018. 
Јун 2018. 16. август 2018. 23. август 2018. 
Јул 2018. 19. септембар 2018. 26. септембар 2018. 
Август 2018. 19. октобар 2018. 26. октобар 2018. 
Септембар 2018. 15. новембар 2018. 22. новембар 2018. 
Октобар 2018. 20. децембар 2018. 27. децембар 2018.
Новембар 2018. 18. јануар 2019. 25. јануар 2019. 
Децембар 2018. 15. фебруар 2019. 22. фебруар 2019.

Календар објављивања тока страних директних инвестиција – пресек по земљама и делатностима

Подаци за период Датум објављивања података
Јануар – март 2018. 29. јун 2018.
Јануар – јун 2018. 28. септембар 2018.
Јануар – септембар 2018. 31. децембар 2018.
Јануар – децембар 2018. 29. март 2019.