latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Платни биланс

ВАЖНА НАПОМЕНА: Почев од априла 2014. платни биланс Републике Србије приказиваће се у сагласности с Приручником за израду платног биланса и међународне инвестиционе позиције, шесто издање Међународног монетарног фонда, 2009. (BPM6). Подаци за претходне године, током периода транзиције на нову методологију, остаће публиковани према методологији садржаној у Приручнику за израду платног биланса, пето издање Међународног монетарног фонда, 1993. (BPM5). Детаљна табела трговине робом може се наћи на сајту Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs), у чијој надлежности се налази ова статистика.

Платни биланс

Методолошка објашњења Ознаке
Платни биланс Републике Србије по месецима, новембар 2017. (BPM6) 2.3. 
Платни биланс Републике Србије по месецима, новембар 2017, шира шема (BPM6)  
Биланс услуга, октобар 2017. (BPM6)  
Услуге, по земљама, октобар 2017. (BPM6)  
Туризам, октобар 2017. (BPM6)  
Туризам, по земљама, октобар 2017. (BPM6)  
Страна директна улагања, по земљама, III тромесечје 2017. (BPM6)  
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима, III тромесечје 2017. (BPM6)  
 Архива
 
Платни биланс Републике Србије по месецима (BPM6)
 
Платни биланс Републике Србије по месецима, шира шема (BPM6)
 
Биланс услуга (BPM6)
 
Услуге, по земљама (BPM6)
 
Туризам (BPM6)
 
Туризам, по земљама (BPM6)
 
Страна директна улагања, по земљама (BPM6)
 
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима (BPM6)
 
 
Платни биланс Републике Србије, 2007-2016. (BPM6) 2.2. 
Платни биланс Републике Србије, 2007-2016, шира шема (BPM6) 2.2. 
Платни биланс Републике Србије, 1997-2006. (BPM5) 2.1. 
 
Страна директна улагања, по земљама, 2010-2016. (BPM6)  
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима, 2010-2016. (BPM6)  

Календар објављивања података 

Подаци за месец Платни биланс Републике Србије Подбилансне табеле - Услуге и туризам
Јануар 2017. 31. март 2017. 7. април 2017. 
Фебруар 2017. 21. април 2017. 28. април 2017.
Март 2017. 19. мај 2017. 26. мај 2017. 
Април 2017. 20. јун 2017. 27. јун 2017. 
Мај 2017. 20. јул 2017. 27. јул 2017. 
Јун 2017. 18. август 2017. 25. август 2017. 
Јул 2017. 19. септембар 2017. 26. септембар 2017. 
Август 2017. 20. октобар 2017. 27. октобар 2017. 
Септембар 2017. 17. новембар 2017. 24. новембар 2017. 
Октобар 2017. 20. децембар 2017. 27. децембар 2017.
Новембар 2017. 19. јануар 2018. 26. јануар 2018. 
Децембар 2017. 19. фебруар 2018. 26. фебруар 2018.

Календар објављивања тока страних директних инвестиција – пресек по земљама и делатностима

Подаци за период Датум објављивања података
Јануар – март 2017. 30. јун 2017.
Јануар – јун 2017. 29. септембар 2017.
Јануар – септембар 2017. 29. децембар 2017.
Јануар – децембар 2017. 30. март 2018.