latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације

 


Извештај о инфлацији – фебруар 2019.
2019-02-13 10:01:14.0 Извештај о инфлацији – фебруар 2019.
Статистички билтен – децембар 2018. године
2019-01-31 15:36:56.0 Статистички билтен – децембар 2018. године
Статистички билтен – новембар 2018. године
2018-12-28 13:10:22.0 Статистички билтен – новембар 2018. године
Трендови у кредитној активности
2018-12-18 15:54:11.0 Трендови у кредитној активности - треће тромесечје 2018. године
Резултати новембарске анкете о инфлационим очекивањима
2018-12-14 09:29:50.0 Резултати новембарске анкете показују да су краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде...