latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације


Резултати јулске анкете о инфлационим очекивањима
2017-08-18 15:50:21.0 Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде...
 
Извештај о инфлацији – август 2017. године
2017-08-16 11:30:13.0 Извештај о инфлацији – август 2017. године
Статистички билтен – јун 2017. године
2017-07-31 15:04:35.0 Статистички билтен – јун 2017. године
Презентација Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2016. годину
2017-07-27 12:00:18.0 Презентација Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2016. годину
Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2016. годину
2017-07-27 11:58:53.0 Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2016. годину