latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације


Резултати мајске анкете о инфлационим очекивањима
2017-06-19 13:16:22.0 Резултати мајске анкете говоре у прилог томе да финансијски сектор и привреда очекују...
 
Трендови у кредитној активности
2017-06-06 14:30:23.0 Трендови у кредитној активности - прво тромесечје 2017. године
Статистички билтен – април 2017. године
2017-05-31 15:16:37.0 Статистички билтен – април 2017. године
Резултати априлске анкете о инфлационим очекивањима
2017-05-30 14:45:06.0 Резултати априлске анкете показују да тржишни субјекти очекују да ће стабилност цена бити очувана...
 
Извештај о инфлацији – мај 2017. године
2017-05-19 10:59:27.0 Извештај о инфлацији – мај 2017. године