latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације


Статистички билтен – децембар 2016. године
2017-01-31 15:15:59.0 Статистички билтен – децембар 2016. године
Резултати децембарске анкете о инфлационим очекивањима
2017-01-20 14:58:31.0 Резултати децембарске анкете показују да финансијски сектор и привреда очекују да ће инфлација остати ниска...
 
Статистички билтен – новембар 2016. године
2016-12-30 14:53:53.0 Статистички билтен – новембар 2016. године
Анкета о кредитној активности банака – III тромесечје 2016. године
2016-12-30 14:53:05.0 Резултати анкете и Извештај о резултатима анкете о кредитној активности банака за треће тромесечје 2016. године
Извештај о динаризацији финансијског система Србије
2016-12-28 17:33:15.0 Извештај о динаризацији финансијског система Србије - септембар 2016. године