latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације

 


Трендови у кредитној активности
2018-12-18 15:54:11.0 Трендови у кредитној активности - треће тромесечје 2018. године
Резултати новембарске анкете о инфлационим очекивањима
2018-12-14 09:29:50.0 Резултати новембарске анкете показују да су краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде...
 
Статистички билтен – октобар 2018. године
2018-11-30 15:11:38.0 Статистички билтен – октобар 2018. године
Извештај о динаризацији финансијског система Србије
2018-11-26 16:36:18.0 Извештај о динаризацији финансијског система Србије - септембар 2018. године
Резултати октобарске анкете о инфлационим очекивањима
2018-11-16 16:34:10.0 Резултати октобарске анкете показују да су краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора...