latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације


Резултати фебруарске анкете о инфлационим очекивањима
2017-03-22 16:25:44.0 Резултати фебруарске анкете показују да финансијски сектор и привреда очекују да ће инфлација остати стабилна и у границама циља...
 
Трендови у кредитној активности
2017-03-16 14:25:19.0 Трендови у кредитној активности - четврто тромесечје 2016. године
Статистички билтен – јануар 2017. године
2017-02-28 15:51:08.0 Статистички билтен – јануар 2017. године
Резултати јануарске анкете о инфлационим очекивањима
2017-02-24 14:51:56.0 Резултати јануарске анкете потврђују да су инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде ниска...
 
Извештај о инфлацији – фебруар 2017. године
2017-02-22 11:03:23.0 Извештај о инфлацији – фебруар 2017. године