latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације

 


Извештај о инфлацији – август 2018. године
2018-08-15 10:36:34.0 Извештај о инфлацији – август 2018. године
Статистички билтен – јун 2018. године
2018-07-31 15:02:46.0 Статистички билтен – јун 2018. године
Презентација Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2017. годину
2018-07-30 12:19:56.0 Презентација Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2017. годину
Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2017. годину
2018-07-30 10:28:23.0 Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2017. годину
Резултати јунске анкете о инфлационим очекивањима
2018-07-23 12:54:02.0 Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима анкете из јуна месеца, и даље се крећу у границама циља (3 ± 1,5%)...