latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације


Трендови у кредитној активности
2018-06-12 13:57:49.0 Трендови у кредитној активности - прво тромесечје 2018. године
Анкета о кредитној активности банака – I тромесечје 2018. године
2018-06-12 13:50:30.0 Резултати анкете и Извештај о резултатима анкете о кредитној активности банака за прво тромесечје 2018. године
Резултати априлске анкете о инфлационим очекивањима
2018-06-12 10:20:24.0 Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима априлске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%)...
 
Статистички билтен – април 2018. године
2018-05-31 15:11:10.0 Статистички билтен – април 2018. године
Извештај о инфлацији – мај 2018. године
2018-05-17 10:59:19.0 Извештај о инфлацији – мај 2018. године