latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Извештај о инфлацији

 

Погледајте
Архива Извештаја о инфлацији с прилозима

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

Презентација Извештаја о инфлацији – фебруар 2019.

 

 

Уводна реч вицегувернера др Жељка Јовића на презентацији Извештаја о инфлацији – фебруар 2019.

Говор Савa Јаковљевића, в.д генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику, на презентацији Извештаја о инфлацији – фебруар 2019.

Обраћање Николе Драгашевића, генералног директора Сектора за монетарне и девизне операције на презентацији Извештаја о инфлацији – фебруар 2019.

Извештај о инфлацији – фебруар 2019.

Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Десет година примене стратегије циљања инфлације
Осврт 2: Платнобилансна кретања у 2018. години
Осврт 3: Нормализација монетарних политика водећих централних банака
Осврт 4: Пројекције инфлације и БДП-а у 2018. години

Табеле и графикони (XLS):