latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Извештај о инфлацији

 

Погледајте
Архива Извештаја о инфлацији с прилозима

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

Презентација Извештаја о инфлацији – мај 2018.

 

Говор гувернера Јоргованке Табаковић на презентацији Извештаја о инфлацији – мај 2018.

Презентација уз говор гувернера Јоргованке Табаковић

Додатни слајдови са презентације Извештаја о инфлацији

Извештај о инфлацији – мај 2018.

Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Кретање инфлације од почетка 2018. у Србији и другим земљама које имају циљ за инфлацију
Осврт 2: Промена методологије праћења зарада у Србији
Осврт 3: Кретање светских цена примарних производа у наредном периоду

Табеле и графикони (XLS):