Народна банка Србије
 
Публикације

Извештај о инфлацији

 

Погледајте
Архива Извештаја о инфлацији с прилозима

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

Презентација Извештаја о инфлацији – мај 2019.

 

Уводна реч гувернера Јоргованке Табаковић на презентацији Извештаја о инфлацији – мај 2019.

Говор Савa Јаковљевића, в.д. генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику, на презентацији Извештаја о инфлацији – мај 2019.

Извештај о инфлацији – мај 2019.

Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Додатне девизне своп аукције Народне банке Србије
Осврт 2: Синхронизација економског и кредитног циклуса Србије и зоне евра
Осврт 3: Анализа динамике биланса штедње и инвестиција Србије
Осврт 4: Анализа кретања на тржишту пољопривредних и прехрамбених производа у Србији

Табеле и графикони (XLS):