latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути (калкулатори)
Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава
Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну

22.07.2016. Извештај о раду Центра за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга – јануар–март 2016. године
20.07.2016. Сектор осигурања у Србији – извештај за 2015. годину
18.07.2016. Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за прво тромесечје 2016.
15.07.2016. Резултати јунске анкете о инфлационим очекивањима
15.07.2016. Да ли је „фијат 500 Л“ возило лукс категорије?
13.07.2016. Дијалог на високом нивоу између Европске централне банке и Народне банке Србије
12.07.2016. Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јуну
12.07.2016. Кретање инфлације у јуну
11.07.2016. Усвојени прописи предвиђени Акционим планом Народне банке Србије за спровођење Стратегије за решавање проблематичних кредита
11.07.2016. Негативне каматне стопе на депозите не би биле примерене, ни оправдане у Србији
08.07.2016. Имплементација Солвентности II у Србији
08.07.2016. Тромесечни преглед кретања индикатора финансијске стабилности Републике Србије
08.07.2016. Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама - јануар-јун 2016.
07.07.2016. Референтна каматна стопа смањена на ниво од 4 одсто
07.07.2016. Годишњи извештај о монетарној политици

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, одговори...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 
Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 7. 7. 2016)
 
Референтна каматна стопа
 
4,00%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

2,50%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

5,50%

Историјски преглед

 

Инфлација
(међугодишњи раст, у %)

Инфлација у јуну 2016:

0,3
Циљана инфлација: 4,0±1,5
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2016.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – мај 2016.>>>

Седнице Извршног одбора
 
Посетите
Архив | Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)
Национална платна картица (www.dinacard.nbs.rs)