latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути (калкулатори)
Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава
Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну
Споразум о сарадњи Европске централне банке и Народне банке Србије | Фото-галерија (15. 07. 2014)

26.03.2015. Обавештење о полагању стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду за мајски испитни рок
26.03.2015. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
24.03.2015. Статистички билтен – Децембар 2014 – jануар 2015.
19.03.2015. Анкета о кредитној активности банака
13.03.2015. Народна банка Србије објавила је консултативни документ „Макропруденцијални оквир“
13.03.2015. Нацрти одлука из области послова надзора над обављањем делатности осигурања
12.03.2015. Нереалне котације курса динара на појединим порталима и интернет страницама
12.03.2015. Кретање инфлације у фебруару
12.03.2015. Референтна каматна стопа смањена на ниво од 7,5 одсто
12.03.2015. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
11.03.2015. Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у фебруару
10.03.2015. Извештај о раду Центра за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга – јануар–децембар 2014.
06.03.2015. Неистинита изјава да гувернер не плаћа путарину
06.03.2015. Народна банка Србије низом едукативних активности обележава Светску недељу новца
03.03.2015. Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за фебруар

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, презентације ...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 
Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 12. 03. 2015)
 
Референтна каматна стопа
 
7,50%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

5,00%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

10,00%

Историјски преглед
Инфлација
(међугодишњи раст, у %)
Инфлација у фебруару 2015:
0,8
Циљана инфлација: 4,0±1,5
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2016.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – фебруар 2015.>>>

Седнице Извршног одбора
 
Посетите
Архив | Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)
Национална платна картица (www.dinacard.nbs.rs)