latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути (калкулатори)
Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава
Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну
Споразум о сарадњи Европске централне банке и Народне банке Србије | Фото-галерија (15. 07. 2014)

30.06.2015. Статистички билтен – мај 2015.
30.06.2015. Кретање економске и спољнотрговинске активности
29.06.2015. Грчке банке у Србији наставиће редовно да послују са својим клијентима
29.06.2015. Нацрти подзаконских аката из области пословања банака
26.06.2015. Међународни монетарни фонд донео одлуку о успешном завршетку прве ревизије аранжмана
24.06.2015. Резултати мајске анкете о инфлационим очекивањима
18.06.2015. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
18.06.2015. Сектор осигурања у Србији – извештај за 2014. годину
17.06.2015. Тромесечни преглед кретања индикатора финансијске стабилности Републике Србије
17.06.2015. Народна банка Србије најављује међународни „ИТ форум 2015“
16.06.2015. Нацрти подзаконских аката из области послова платних институција и институција електронског новца
15.06.2015. Нацрт одлуке из области послова финансијског лизинга
15.06.2015. Запослени у Народној банци учествовали у уређењу имања едукативног кампа за особе са хендикепом у Ченеју
12.06.2015. Дозвола за организовање Добровољног пензијског фонда „Raiffeisen Euro Future“
12.06.2015. Кретање инфлације у мају

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, презентације ...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 
Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 11. 06. 2015)
 
Референтна каматна стопа
 
6,00%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

4,00%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

8,00%

Историјски преглед
Инфлација
(међугодишњи раст, у %)

Инфлација у мају 2015:

1,5
Циљана инфлација: 4,0±1,5
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2016.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – мај 2015.>>>

Седнице Извршног одбора
 
Посетите
Архив | Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)
Национална платна картица (www.dinacard.nbs.rs)