latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути (калкулатори)
Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава
Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну
17. 02. 2016. Конкурс за доделу годишњих новчаних награда за научноистраживачки рад

28.04.2016. Биткоин неће заменити евро, нити било коју другу валуту
28.04.2016. Кретање економске и спољнотрговинске активности
27.04.2016. Статистички билтен – март 2016. године
26.04.2016. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
25.04.2016. Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за четврто тромесечје 2015. године
18.04.2016. Народна банка Србије доприноси привредном расту вођеном инвестицијама
15.04.2016. Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама - јануар-март 2016. године
15.04.2016. Конкурс за доделу новинарске награде „Тања Станковић Бошков“
14.04.2016. Мере монетарне политике обезбеђују услове за инвестиције и привредни раст
13.04.2016. Делегација Србије на Пролећном заседању Међународног монетарног фонда и Светске банке
13.04.2016. Резултати мартовске анкете о инфлационим очекивањима
12.04.2016. Кретање инфлације у марту
11.04.2016. Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у марту
11.04.2016. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
11.04.2016. Интервенције Народне банке Србије од августа 2012 – тржишност, једнакост, повећана ефикасност

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, одговори...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 
Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 11. 2. 2016)
 
Референтна каматна стопа
 
4,25%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

2,50%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

6,00%

Историјски преглед

 

Инфлација
(међугодишњи раст, у %)

Инфлација у марту 2016:

0,6
Циљана инфлација: 4,0±1,5
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2016.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – фебруар 2016.>>>

Седнице Извршног одбора
 
Посетите
Архив | Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)
Национална платна картица (www.dinacard.nbs.rs)