latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути (калкулатори)
Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава
Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну
Споразум о сарадњи Европске централне банке и Народне банке Србије | Фото-галерија (15. 07. 2014)

22.05.2015. Сарадња као једини избор
22.05.2015. Улога централних банака у процесу приступања Европској унији – међународна конференција у Народној банци Србије
21.05.2015. Неопходна сарадња државних институција ради општег добра грађана
21.05.2015. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
20.05.2015. Говор Бранка Хинића, генералног директора Директората за економска истраживања и статистику, на презентацији Извештаја о инфлацији – мај 2015.
20.05.2015. Извештај о инфлацији – мај 2015.
20.05.2015. Запослени у Народној банци Србије учествовали у уређивању имања за особе са хендикепом
18.05.2015. Директан пренос презентације Извештаја о инфлацији на сајту Народне банке Србије у среду, 20. маја
14.05.2015. „Ноћ музеја“ у Народној банци Србије
13.05.2015. Статистички билтен – март 2015.
12.05.2015. Закон о Нaродној банци Србије не искључује одговорност Народне банке Србије за штету која настане у обављању њених послова
12.05.2015. Кретање инфлације у априлу
12.05.2015. Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у априлу
12.05.2015. Летња пракса у Народној банци Србије
11.05.2015. Погрешно протумачена одлука Уставног суда

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, презентације ...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 
Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 11. 05. 2015)
 
Референтна каматна стопа
 
6,50%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

4,50%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

8,50%

Историјски преглед
Инфлација
(међугодишњи раст, у %)

Инфлација у априлу 2015:

1,8
Циљана инфлација: 4,0±1,5
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2016.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – мај 2015.>>>

Седнице Извршног одбора
 
Посетите
Архив | Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)
Национална платна картица (www.dinacard.nbs.rs)