latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути (калкулатори)
Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава
Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну
Споразум о сарадњи Европске централне банке и Народне банке Србије | Фото-галерија (15. 07. 2014)

02.09.2015. Резултати јулске анкете о инфлационим очекивањима
01.09.2015. Тромесечни преглед кретања индикатора финансијске стабилности Републике Србије
01.09.2015. Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за август
01.09.2015. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
01.09.2015. Кретање економске и спољнотрговинске активности
31.08.2015. Статистички билтен – јул 2015.
28.08.2015. Извештај о раду Центра за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга – јануар–јун 2015.
26.08.2015. Народна банка Србије подсећа да је вођење судских спорова дуг и неизвестан процес
21.08.2015. Почели званични разговори мисије Међународног монетарног фонда с делегацијом Републике Србије
19.08.2015. Говор Бранка Хинића, генералног директора Директората за економска истраживања и статистику, на презентацији Извештаја о инфлацији – август 2015.
19.08.2015. Извештај о инфлацији – август 2015.
18.08.2015. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
18.08.2015. Директан пренос презентације Извештаја о инфлацији на сајту Народне банке Србије у среду, 19. августа
17.08.2015. Извршни одбор Народне банке Србије усвојио Одлуку о усвајању акционог плана Народне банке Србије за спровођење Стратегије за решавање проблематичних кредита
14.08.2015. Нацрт одлуке о изменама Одлуке о ближим условима,садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, презентације ...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 
Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 13. 08. 2015)
 
Референтна каматна стопа
 
5,50%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

3,50%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

7,50%

Историјски преглед

 

Инфлација
(међугодишњи раст, у %)

Инфлација у јулу 2015:

1,0
Циљана инфлација: 4,0±1,5
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2016.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – август 2015.>>>

Седнице Извршног одбора
 
Посетите
Архив | Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)
Национална платна картица (www.dinacard.nbs.rs)