latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Препоруке у вези с кредитима у швајцарским францима
и променљивим маржама

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава

Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну


23.07.2014. Банкарски сектор у Србији – Извештај за I тромесечје 2014.
21.07.2014. Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
21.07.2014. Годишњи извештај о монетарној политици
17.07.2014. Примена нове методологије платног биланса (BPM6)
17.07.2014. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
15.07.2014. Споразум о сарадњи Европске централне банке и Народне банке Србије - саопштење
15.07.2014. Споразум о сарадњи Европске централне банке и Народне банке Србије
11.07.2014. Кретање инфлације у јуну
11.07.2014. Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јуну
10.07.2014. Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 8,5 одсто
03.07.2014. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
01.07.2014. Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јун
01.07.2014. Народна банка Србије обележава 130 година рада
30.06.2014. Статистички билтен – мај 2014.
30.06.2014. Кретање економске и спољнотрговинске активности
30.06.2014. Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – Извештај за четврто тромесечје 2013.
19.06.2014. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, презентације ...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ЗАПОСЛИТЕ СЕ У НБС
 

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 
Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 12. 6. 2014)
 
Референтна каматна стопа
 
8,50%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

6,00%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

11,00%

Историјски преглед
Инфлација
(међугодишњи раст, у %)
Инфлација у јуну 2014: 1,3
Циљана инфлација: 4,0±1,5
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2016.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – мај 2014.>>>

Седнице Извршног одбора
 
Посетите
Архив | Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)
Национална платна картица (www.dinacard.nbs.rs)