latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

 

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка
законом забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути (калкулатори)
Информације о наменским рачунима за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава
Народна банка Србије у служби грађана - Информацијe о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну

2018-04-18 15:55:50.0 Делегација Србије на Пролећном заседању Међународног монетарног фонда и Светске банке
2018-04-17 13:57:45.0 Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама - јануар-март 2018. године
2018-04-16 13:30:52.0 Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и пословању тог фонда
2018-04-13 15:45:08.0 Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
2018-04-12 14:32:14.0 Кретање инфлације у марту
2018-04-12 11:58:53.0 Референтна каматна стопа смањена на 3 одсто
2018-04-11 12:15:26.0 Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у марту
2018-04-10 12:07:12.0 Тромесечни преглед кретања индикатора финансијске стабилности Републике Србије
2018-04-05 12:09:31.0 „Дан отворених врата” у Народној банци Србије
2018-04-04 17:11:55.0 Заштита од девизног ризика – улагање у извесност пословања
2018-04-02 15:24:01.0 Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у марту
2018-04-02 10:46:31.0 Банка Поштанска штедионица преузима пословање Југобанке Југбанке а. д., Косовска Митровица
2018-04-02 08:46:40.0 Кретање економске и спољнотрговинске активности
2018-03-30 16:51:33.0 Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
2018-03-30 15:23:02.0 Статистички билтен – фебруар 2018. године

Архива вести:

 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Питања и одговори у вези с коришћењем финансијских услуга

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, одговори...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 
Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви

Минимални и максимални
износи по мењачким
пословима банака

Стопе затезне камате
 

 

Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 12. 04. 2018)
 
Референтна каматна стопа
 
3,00%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

1,75%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

4,25%

Историјски преглед

 

 

Инфлација
(међугодишњи раст, у %)

Инфлација у
марту 2018:


1,4
Циљана инфлација  3±1,5%
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2018.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – фебруар 2018.>>>

Седнице Извршног одбора

 

 
Посетите
Архив
Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)