latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-12-30 09:35:15.0

Стабилност цена, курса и финансијског система резултат Народне банке Србије у 2016. години

Резултати Народне банке Србије остварени у овој години представљају наставак континуираног приступа и рада централне банке у претходне четири године. Народна банка Србије успела је да правовременом и ефикасном монетарном политиком оствари ценовну и финансијску стабилност у условима изузетне нестабилности и неизвесности у међународном окружењу.

Када је реч о основном циљу Народне банке Србије – чињеница је да је инфлација у Србији у последње три године ниска и стабилна. У најновијем Извештају о конкурентности Светског економског форума, према оствареној инфлацији, Србија се налази у групи земаља које заузимају прво место, а наше убеђење и решеност да на том месту и останемо потврђује и одлука коју смо донели у сарадњи с Владом Републике Србије – да циљану стопу инфлације за 2017. и 2018. годину снизимо на 3 одсто, с непромењеним дозвољеним одступањем од циља (± 1,5 процентних поена). Такође, Србија је на листи Индекса економских слобода за 2016. годину, трећу годину заредом, остварила напредак у области монетарне слободе. Монетарна слобода се односи на остварену стабилност цена у претходне три године и процену контроле цена, а напредак у овој области континуирано се бележи од 2013. године.

Један од фактора који су определили кретање инфлације на ниском нивоу у претходне три године је релативна стабилност курса динара. Очували смо је уз минималне трошкове, упркос великим потресима на које ни валуте традиционално јаких привреда нису остајале имуне.

Референтна каматна стопа је у овој години два пута снижена и налази се на историјском минимуму. Народна банка Србије је тиме трасирала пут за снажан пад камата на динарске кредите, које су такође на најнижим забележеним нивоима. Учешће динарских кредита одобрених становништву има константну тенденцију раста и у овој години у укупним новоодобреним кредитима становништву преко 75 одсто је у динарима. Банке су први пут понудиле и стамбене кредите у динарима с каматном стопом нижом од 5 одсто и роком отплате до 30 година, што значи да постоји поверење да ће се стабилно макроекономско окружење одржати на дуг рок. Уочљив је и непрекидан раст динарских депозита. Само од почетка године динарска штедња је увећана за око 3,8 милијарди динара и износи преко 49 милијарди динара.

Крај године обележило је емитовање динарских обвезница у вредности од 2,5 милијарди динара од стране Европске банке за обнову и развој. Да би неко издао динарске хартије од вредности, треба да стекне поверење у стабилност финансијског система, а Србија је то поверење заслужила ниском и стабилном инфлацијом, ниским каматама и стабилним девизним курсом. Издавање обвезница у динарима и кредитирање домаћих предузећа у националној валути у складу је с настојањима Народне банке Србије да смањи високу задуженост у еврима и тиме ризик од промене девизног курса.

Банкарски систем у Србији је стабилан и високо ликвидан, што потврђују и резултати макропруденцијалних стрес-тестова, које спроводимо тромесечно. Као врло значајно издвајамо и то што је једна од пет највећих банака у свету, Кинеска банка (Bank of China), дошла у Србију, где ће бити и њена централа за Балкан и источну и западну Европу.

Први резултати су видљиви и код решавања питања проблематичних кредита, које остаје један од приоритета Народне банке Србије у наредном периоду. На крају октобра 2016. године учешће проблематичних кредита у укупним кредитима износило је 19,2 одсто и у поређењу с крајем 2015. године смањено је за 2,4 процентна поена. То потврђује да Стратегија за решавање проблематичних кредита и релевантни акциони планови дају резултате, што су након шесте ревизије аранжмана констатовали и представници Међународног монетарног фонда.

Народна банка Србије је у 2016. години спровела и први стрес-тест сектора осигурања у Србији, чији је резултат показао да би и сектор осигурања у случају реализације екстремних и мало вероватних потреса остао стабилан и високо капитализован.

У овој години Народна банка Србије је дала и прву дозволу за издавање електронског новца, чиме је српско тржиште платних услуга, пратећи савремене тенденције у начинима плаћања, постало богатије за нову врсту пружалаца платних услуга.
 
Народна банка Србије наставила је успешну сарадњу с бројним међународним финансијским институцијама, од Међународног монетарног фонда, преко Светске банке, Европске банке за обнову и развој до Европске централне банке, с којом Народна банка Србије редовно одржава дијалог на високом нивоу. Као врло значајан издвајамо и билатерални валутни своп аранжман који су закључиле Народна банка Кине и Народна банка Србије, а којим је омогућена размена националних валута Србије и Кине путем појединачних своп трансакција између две централне банке. На тај начин елиминишу се посредничке валуте и курсне разлике по том основу и тако стварају услови за повољније цене увоза и извоза и повећање обима спољнотрговинске размене.

У 2016. години Народна банка Србије је успоставила и сарадњу са 11 факултета широм Србије како би допринела стварању подстицајног амбијента који ће омогућити да најбољи студенти по завршетку факултета остану да раде у Србији.

Приоритети Народне банке Србије и у 2017. години остају непромењени – одржавање ценовне стабилности и очување стабилности финансијског система, чиме ће централна банка и у наредним годинама наставити активно да доприноси економском развоју земље и расту животног стандарда грађана.

Кабинет гувернера