latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-01-11 12:07:34.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у децембру

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају децембра, према прелиминарним подацима, износиле 10.204,7 милиона евра и веће су за 386,8 милиона него на крају новембра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 207 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга.

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају децембра износиле су 8.364,0 милиона евра и биле су веће за 231,0 милионa у односу на претходни месец.

Знатан раст бруто и нето девизних резерви Народне банке Србије у децембру је остварен упркос томе што на међународном финансијском тржишту и даље преовлађују изразито неповољни услови за улагање девизних средстава.

Већи прилив је остварен по основу нето прилива на рачуне девизне обавезне резерве банака у износу од 136,1 милион евра, веће продаје од доспећа девизних хартија од вредности Републике Србије за 108,1 милион евра, као и већег коришћења девизних кредита од отплата за 90,1 милион евра. По основу управљања девизним резервама и по другим основима, девизне резерве су повећане за 113,1 милион евра.

Наведени прилив био је више него довољан да се покрије одлив из девизних резерви у укупном износу од 107,3 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у децембру је износио 622,1 милион евра и био је за 253,5 милиона већи него у претходном месецу. Закључно са 31. децембром 2016. године у међубанкарској трговини је реализовано укупно 6.125,9 милиона евра.
У децембру је забележена номинална депрецијација динара према евру од 0,2%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту нето продајом 10 милиона евра (куповином 90 милиона евра и продајом 100 милиона евра) како би ублажила прекомернe дневнe осцилацијe курса.

Кабинет гувернера