latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-02-28 16:46:30.0

Кретање економске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални раст бруто домаћег производа је у 2016. износио 2,8%, што је више од прелиминарне процене која је износила 2,7%.

Индустријска производња је у јануару, пре свега услед неповољних временских прилика, забележила десезонирани пад од 3,1%, док је у односу на јануар претходне године била виша за 2,8%. Посматрано према структури укупне индустрије, прерађивачки сектор бележи међугодишњи раст од 8,2%, док сектори рударства и снабдевања електричном енергијом, гасом и паром бележе међугодишњи пад од 4,4% и 7,0%, респективно.

Прерађивачка индустрија је, према десезонираним подацима, у јануару опала за 2,5% у односу на претходни месец, пре свега услед пада у производњи деривата нафте и прехрамбених производа. С друге стране, најзначајнији позитиван допринос кретању индустрије дала је производња електричне опреме.

Према подацима Републичког завода за статистику, промет у трговини на мало је у јануару у односу на исти месец претходне године реално виши за 4,1%.

Према Анкети о радној снази, стопа незапослености је у четвртом тромесечју износила 13,0% и нижа је него у трећем тромесечју, када је износила 13,8%. Стопа запослености је износила 45,5%. У поређењу с трећим тромесечјем она је смањена за 1,3 процентна поена, пре свега услед сезонског смањења неформалне запослености у пољопривреди, док је у односу на исто тромесечје 2015. године повећана за 2,8 процентних поена.

Кабинет гувернера