latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-03-10 11:11:51.0

Списак локација Управе за трезор на којима се може плаћати Дина картицом

Корисници Дина картица могу да на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија измире обавезe по основу јавних прихода и обавезе према корисницима јавних средстава употребом ових картица.

Дина картица је једина платна картица којом је на шалтерима Управе за трезор без провизије могуће измирити обавезе по основу: пореза на имовину физичких лица, годишњег пореза на доходак грађана, пореза на промет моторних возила, пореза на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства и доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника, док се све друге обавезe по основу јавних прихода и обавезе према корисницима јавних средстава могу измирити уз ниске провизије.

Кабинет гувернера