latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-03-16 11:06:30.0

Накнаде и провизије у DinaCard систему најповољније

Од свих картичних система који постоје на домаћем тржишту, накнаде и провизије у систему DinaCard су најповољније за све учеснике.

Број трансакција и промет у систему DinaCard непрекидно расте, а готово све банке на тржишту издају Дина картицу. Тренутно је у оптицају два милиона националних картица, а скоро свака трећа картица у новчаницима грађана Србије управо је Дина.

Захваљујући томе што на домаћем тржишту успешно функционише национална платна картица – Дина картица, баш као у великим европским и светским економијама, на тржишту постоји виши ниво конкурентности, ограничава се сива економија, а безготовинска плаћања су доступнија и грађанима и привреди.

Захваљујући Дина картици, коју карактеришу најниже међубанкарске провизије, снижени су укупни трошкови за картичне трансакције на тржишту. Висина међубанкарских провизија, од којих у великој мери зависе трошкови које имају трговци у вези с платним картицама, знатно су нижи у систему DinaCard него у другим системима, што омогућује банкама и другим пружаоцима платних услуга да понуде најповољније услове прихватања за трговце.

Дина картице имају и друге предности, које су типичне за националне картичне шеме. С обзиром на то да је реч о домаћим системима, правила функционисања националних платних картица ефикасно се прилагођавају потребама домаћег тржишта, па је и увођење нових производа, сервиса и услуга за издаваоце картица знатно једноставније, брже и јефтиније.

У складу с правилима система, издавање основне националне платне картице је бесплатно, уз текући рачун. Ова пракса има позитиван ефекат, па важи и за картице других картичних система, чиме Дина директно доприноси снижавању трошкова банкарских услуга за грађане.

Дина картицама – дебитним, кредитним, пословним или припејд – могуће је плаћање робе и услуга на свим продајним местима у земљи на којима постоје ПОС терминали, а подизање готовине је омогућено на свим банкоматима. Поред тога, корисници националне картице могу допуњавати припејд кредит и плаћати различите врсте рачуна путем мобилног телефона. Корисници кобрендираних DinaCard производа уживају посебне погодности на појединим продајним местима. И поред тога што је национална картица и што је првенствено намењена домаћем промету, Дина картицу, у зависности од издаваоца, могуће је користити и у иностранству на прихватним мрежама Discover, Diners Club International и Pulse.

Дина картица је једина картица на нашем тржишту којом је могуће измирити обавезе по основу пореза на имовину физичких лица директно на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија без провизије. Поред пореза на имовину физичких лица, на шалтерима Управе за трезор Дина картицом на исти начин могуће је измирити и годишњи порез на доходак грађана, порез на промет моторних возила, порез на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства и доприносе за обавезно социјално осигурање пољопривредника. У сарадњи с Дирекцијом за електронску управу, у току је спровођење пројекта који ће омогућити плаћање обавеза према држави Дина картицама преко интернет странице еУправе, чиме ће се за грађане и привреду знатно поједноставити и убрзати бројне административне процедуре.

У оквиру интернет странице Народне банке Србије налази се посебан портал DinaCard картице. Позивамо вас да се информишете о начину употребе и свим предностима домаће Дина картице, као и да је редовно користите.

Кабинет гувернера