latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-03-17 19:39:15.0

За очување финансијске стабилности неопходно одговорно поступање свих

Поводом неодмерених изјава којима се неоправдано угрожава успостављено поверење јавности у функционисање финансијског система Републике Србије, а имајући у виду одговорност Народне банке Србије у очувању финансијске стабилности, као и резултате постигнуте од 2012. године – дужни смо да истакнемо да је Народна банка Србије, увек поступајући у границама својих овлашћења, у области надзора спречавања прања новца и финансирања тероризма надлежним државним органима пружала сву неопходну помоћ и потребне информације.

Ради спречавања уношења „прљавог новца” у легалне финансијске токове и прикривања везе између новца и криминалне активности, у претходном периоду је унапређен регулаторни оквир и донето више прописа, међу којима је и Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Народна банка Србије као супервизор спроводи контролу банака. Уколико се контролом утврде слабости у начину спровођења мера спречавања прања новца и финансирања тероризма, Народна банка Србије предузима корективне мере према банкама и одређене санкције у складу с регулативом, а у случајевима када постоје елементи сумње са становишта прања новца и/или финансирања тероризма, о томе обавештава надлежне органе.
 
Такође, указујемо јавности на могућност да све случајеве, уколико већ нису процесуирани, пријаве надлежним државним органима.

Народна банка Србије је у претходном периоду адекватно пратила и ограничавала трансакције банака с матичним банкарским групацијама како би спречила настанак ризика или преливање ризика на домаће банкарско тржиште, истовремено обезбеђујући заштиту свих депонената и корисника финансијских услуга. Посебно истичемо да је рад пословних банака у Србији строго регулисан, најчешће ригорозније него што је то случај на тржиштима њихових матичних банака. Напомињемо и да Народна банка Србије на дневној основи прати односе банака с матицом и одговорно тврди да нема одлива капитала по било којој основи. Народна банка Србије је у претходним годинама, од доласка Јоргованке Табаковић на место гувернера, вратила поверење у домаћу валуту одржавањем стабилног курса и очувала ниску и стабилну инфлацију, док се штедња становништва повећала скоро три пута у односу на 2012. годину, што доказује постигнуто поверење грађана у наш банкарски систем, а самим тим и у мере и одлуке Народне банке Србије које томе доприносе.

Ради правилног информисања јавности, дужни смо да укажемо и на следеће: 

  • Добит банкарског сектора, односно дела банкарског сектора који је у страном власништву, за претходних неколико година ни у једном тренутку није износила око 400 милиона евра годишње. Као резултат остварене макроекономске стабилизације и опоравка активности, банкарски сектор је 2016. годину завршио с добити од око 170 милиона евра. Претходних година та добит је била и знатно мања;
  • Захваљујући приметном смањењу ослањања банака на изворе финансирања од матица и додатном смањењу трошкова финансирања банака, према последњим подацима, каматне стопе по којима претежно стране банке од повезаних лица узимају средства у последњем периоду кретале су се у распону од 1,62 до 1,8 одсто. Укупни трошкови банкарског сектора по кредитима и другим трошковима финансирања од матичних банка мере се десетинама, а не стотинама милиона евра, те констатација којом се имплицира да је „скривена добит” банака коју банке изнесу матицама око 800 милиона евра ни у једном хипотетичком сценарију не може бити тачна. 

За очување финансијске стабилности неопходно је одговорно поступање свих. Неистините, а посебно злонамерне информације штете свима, а последице трпе грађани. Као и до сада, Народна банка Србије наставиће да обавља своју контролну функцију, а свака утврђена неправилност биће праћена адекватним мерама, у складу са законом и другим прописима.

Кабинет гувернера