latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-03-17 22:49:14.0

Агенција Moody’s повећала кредитни рејтинг Србије

Рејтинг агенција Moody’s повећала је кредитни рејтинг Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути са „B1“ на „Bа3“ са „стабилним“ изгледима за његово даље побољшање.

Према оцени агенције Moody’s, повећању кредитног рејтинга Србије допринели су, пре свега, остварени резултати фискалне консолидације, имплементација структурних реформи, бољи од очекиваних изгледи економског раста и обезбеђена ценовна стабилност, као и унапређење институционалног оквира и напредак у преговорима са Европском унијом.

Према наводима агенције, захваљујући успешно спроведеној фискалној консолидацији остварен је примарни суфицит буџета први пут од 2005. године, а путања растућег учешћа јавног дуга у БДП-у је преокренута. Фискални дефицит од 1,4% БДП-а, био је знатно испод првобитно планираног од 4%, као и испод квантитативног критеријума постављеног аранжманом са ММФ-ом. Агенција за наредни период предвиђа постепен наставак смањења фискалне неравнотеже и учешћа јавног дуга у БДП-у, чему ће допринети боља наплата пореза и ниже учешће трошкова рада јавног сектора у БДП-у, упркос повећању плата у делу јавног сектора ове године.

Када је реч о активностима и резултатима из надлежности Народне банке Србије, Moody’s истиче очекивање да ће постигнута ценовна стабилност бити одржана у наредном периоду. Наглашава да одлука о смањењу инфлационог циља на 3±1,5% одражава поправљање макроекономских фундамената, смањење инфлационих очекивања и повећан кредибилитет монетарне политике. Истовремено, очекује да ће усидрена инфлациона очекивања допринети смањењу дугорочних каматних стопа и пружити подршку расту економског потенцијала земље. Истиче се и оцена да је повећана употреба локалне валуте и да очекују да ће ниска и стабилна инфлација наставити да доприноси расту степена динаризације, као и да се резултати Стратегије динаризације коју спроводе Народна банка Србије и Влада огледају у расту учешћа динарских депозита привреде и грађана у укупним са 19,3% у 2012. на око 29% у 2016. У саопштењу се такође наглашава и да су  спровођење акционог плана којим се имплементира усвојена Стратегија за решавање проблематичних кредита, као и завршетак посебних дијагностичких испитивања квалитета активе банака, допринеле јачању стабилности и расту поверења у финансијски сектор.

Имплементација структурних реформи, према наводима агенције Moody’s, повећава отпорност домаће економије на шокове, уз оцену да ће екстерна рањивост домаће економије остати ниска. Истиче се да је текући дефицит платног биланса додатно смањен у 2016. на око 4% БДП-а и да се и у наредним годинама очекује  његово даље смањење и пуна покривеност страним директним инвестицијама. Констатује се да је економски раст у 2016. знатно убрзан на 2,8%, као и да је вођен инвестицијама и извозом. Расту инвестиција првенствено доприноси поправљање пословног амбијента, о чему сведочи и напредак Србије на Doing Business листи конкурентности Светске банке, наставак реализације стратешки важних инфраструктурних пројеката, као и ублажавање финансијских услова. Расту извоза, који карактерише већи степен диверсификације, како производно тако и географски посматрано, доприноси виши прилив страних директних инвестиција у извозно оријентисане секторе. Према њиховим речима, економски раст биће додатно убрзан у овој и наредној години, што ће, уз обезбеђену ценовну стабилност, омогућити да се стопа раста потенцијалног БДП-а убрза на 3,5–4%.

Такође, према оцени агенције, предузете реформе на тржишту рада допринеле су повећању стопе активности радне снаге на 65,6% у 2016, а опоравак економске активности одразио се на знатан раст запослености у приватном сектору и смањење стопе незапослености (са 19,6% почетком 2015. на 13,0% крајем 2016), која је међу најнижим стопама у региону западног Балкана.  

Међу осталим факторима који су допринели поправљању кредитног рејтинга, наводи се и отварање осам преговарачких поглавља са ЕУ, повећање ефикасности државне управе и квалитетa регулаторног оквира.

У саопштењу се још констатује да су изгледи за даље побољшање кредитног рејтинга стабилни, а да би фактори побољшања могли да буду повољније перспективе раста у средњем року, као резултат структурних реформи и поправљања инвестиционог амбијента, као и бржег од очекиваног смањења фискалне неравнотеже.

Кабинет гувернера