latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-04-04 12:13:37.0

Обавештење о полагању стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фондуза мајски испитни рок

Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и пословању тог фонда, биће одржан у уторак 16. маја 2017. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд, с почетком у 12,00 часова.

Рок за пријављивање кандидата је 8. мај 2017. године. Заинтересована лица достављају Пријаву са доказом о плаћеној накнади Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Немањина 17, 11000 Београд (с назнаком: Група за стручне испите).

Накнада за полагање испита за стицање дозволе за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду у износу од 3.000 динара улаћује се на рачун Народне банке Србије бр. 980-21-70, позив на број 9-060041-ЈМБГ.

Списак кандидата ће бити објављен на интернет страници Народне банке Србије по обради пријава.

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања на бројеве телефона: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања