latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-04-11 11:57:59.0

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, као и очекивање да ће се инфлација и у наредном периоду кретати у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена.

Инфлација је од почетка године у границама циља и у фебруару је износила 3,2 одсто међугодишње. На такво кретање инфлације, као и у другим земљама, утицали су пре свега опоравак светске цене нафте у другој половини 2016. и раст цена воћа и поврћа, који је био виши од сезонски уобичајеног због лошег времена почетком ове године. Да су инфлаторни притисци и даље ниски, указују базна инфлација, која је и у јануару и у фебруару износила 1,7 одсто међугодишње, и у границама циља усидрена инфлациона очекивања.

Извршни одбор ће и у наредном периоду пажљиво пратити дешавања у међународном окружењу, а првенствено кретања на међународном финансијском тржишту и кретање цена примарних производа на светском тржишту. Неизвесност на међународном финансијском тржишту у највећој мери проистиче из дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на глобалне токове капитала према земљама у успону, а тиме и Србији. Истовремено, Извршни одбор истиче да је отпорност наше економије на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским изгледима, а пре свега смањењу фискалне и спољне неравнотеже.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. маја.

Кабинет гувернера