latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-04-13 12:59:39.0

Утицај хладног времена на инфлацију у 2017. години

Током протеклих неколико месеци забележен је очекивани опоравак међугодишње инфлације у свим европским земљама, укључујући и Србију. Као што је и најављивано, тај опоравак је вођен поскупљењем деривата услед опоравка светске цене сирове нафте у другој половини 2016. Поред тога, због хладног времена почетком ове године, као и у другим земљама региона, забележен је и раст цена поврћа и чврстих горива, који је био изнад сезонски уобичајеног.

Према званичним подацима Републичког хидрометеоролошког завода, овако хладан јануар ове године није забележен у Србији више од тридесет година, те су услови били крајње неповољни за домаћу понуду поврћа. Пошто је и већи део Европе био погођен сличним временом, то је истовремено ограничавало могућност увоза. О томе у којој мери се хладно време одразило на тржиште поврћа у јануару и фебруару говорe и расположиви подаци Евростата – кумулативан раст цена ових производа регистрован је у свим европским земљама, а посебно у централној и делу јужне Европе. Утицај неповољних временских прилика евидентан је и на тржишту чврстих горива.

Као и у другим земљама, утицај хладног времена на инфлацију je привремен и с нормализацијом времена очекујемо да ће доћи до постепеног ишчезавања овог ефекта. Да су инфлаторни притисци и даље ниски, потврђује и кретање потрошачких цена по искључењу хране, пића, енергије и цигарета (базна инфлација), које су у првом тромесечју ове године незнатно повећане за 0,2%. Имајући то у виду, очекујемо да ће инфлација и у наредном периоду остати ниска и стабилна и да ће се кретати у границама циља од 3,0% ± 1,5 процентних поена.

Кабинет гувернера