latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-05-12 12:03:04.0

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, као и мајску пројекцију инфлације, према којој ће се инфлација и у наредне две године кретати у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена.

Инфлација је од почетка године у границама циља и у априлу је износила 4,0 одсто међугодишње. На такво кретање инфлације, као и у другим земљама, очекивано је утицао опоравак светске цене нафте у другој половини 2016. Више од сезонски уобичајеног било је поскупљење воћа, поврћа и огрева због лошег времена почетком године, као и поскупљење свежег меса у априлу. Са изласком ових једнократних поскупљења из међугодишњег обрачуна инфлације, почетком наредне године очекујемо нижу инфлацију у односу на садашњи ниво, а затим њено кретање на том нивоу до краја периода пројекције. Кретање инфлације од почетка ове године последица је деловања једнократних фактора, на шта указује ниска и релативно стабилна базна инфлација, која је у априлу износила 2,0 одсто међугодишње.

Извршни одбор пажљиво прати дешавања у међународном окружењу, а првенствено кретања на међународном финансијском тржишту и светске цене примарних производа. Неизвесност на међународном финансијском тржишту у највећој мери проистиче из дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на глобалне токове капитала према земљама у успону, а тиме и Србији. Поред тога, неизвесност постоји и у погледу кретања светских цена примарних производа, а посебно нафте. Међутим, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским изгледима, а пре свега смањењу фискалне и спољне неравнотеже, што доприноси и нижој премији ризика и повољнијем кредитном рејтингу земље.

На данашњој седници Извршни одбор је усвојио мајски Извештај о инфлацији, који ће јавности бити представљен у петак, 19. маја. Том приликом биће детаљно образложене одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 8. јуна.

Кабинет гувернера