latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-06-08 11:57:54.0

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, као и очекивани наставак кретања инфлације у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена у наредне две године.

Инфлација се од почетка године креће у границама циља. У складу са очекивањима, њено кретање у посматраном периоду, као и у другим земљама, било је под утицајем опоравка светске цене нафте, који је започет у другој половини 2016. Међутим, поскупљења поврћа и огрева због лошег времена почетком године била су виша од сезонски уобичајених, а у априлу и воћа и свежег меса услед раста њихових цена на светском тржишту. Да је инфлација од почетка године вођена једнократним факторима, указује ниска и релативно стабилна базна инфлација, која се креће око 2% међугодишње.

Извршни одбор очекује да ће инфлација и у наредном периоду наставити да се креће у границама циља. Навише ће деловати постепен опоравак домаће тражње и инфлације у међународном окружењу, док ће висока база код цена нафтних деривата успоравати инфлацију. Притом, излазак једнократних поскупљења непрерађене хране и огрева из међугодишњег обрачуна инфлације утицаће на то да се инфлација од почетка наредне године стабилизује на нижем нивоу од тренутног, али и да остане у границама циља.

Међународно окружење и даље карактерише неизвесност у погледу кретања на међународном робном и финансијском тржишту. Неизвесност постоји у погледу кретања светских цена примарних производа, а посебно нафте, на коју утичу и појачане геополитичке тензије. Поред тога, неизвесност на међународном финансијском тржишту у највећој мери проистиче из дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на глобалне токове капитала према земљама у успону, а тиме и Србији. Извршни одбор истиче да је управо захваљујући знатном смањењу унутрашње и спољне неравнотеже и повољним макроекономским изгледима за наредни период Србија данас отпорнија на потенцијално негативне утицаје из међународног окружења.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 10. јула.

Кабинет гувернера