latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-06-17 09:00:59.0

Агенција S&P задржала позитивне изгледе за побољшање кредитног рејтинга Србије

Агенција Standard and Poor’s задржала позитивне изгледе за побољшање кредитног рејтинга Србије
Рејтинг агенција Standard and Poor’s задржала је позитивне изгледе за побољшање кредитног рејтинга Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути и потврдила кредитни рејтинг Србије на нивоу „BB–“. Потврђен је и кредитни рејтинг Србије за краткорочно задуживање на нивоу „B“.

Према наводима агенције Standard and Poor’s, позитивни изгледи за побољшање кредитног рејтинга одражавају пре свега убрзање привредног раста, пуну посвећеност Владе фискалној консолидацији и смањење спољне неравнотеже, уз раст страних директних инвестиција.

У свом саопштењу агенција посебно наглашава оперативну независност и јачање кредибилитета Народне банке Србије. Томе доприноси неколико година заредом ниска и стабилна инфлација, која ће, према мишљењу агенције, остати у границама циља од 3 ± 1,5% у средњем року.

Агенција Standard and Poor’s сматра да ће у наредним годинама Србија имати стабилан привредни раст вођен инвестицијама у извозно оријентисане секторе, док ће раст запослености и зарада у приватном сектору, уз стабилан прилив дознака, утицати и на раст приватне потрошње. Додатну могућност за убрзање привредног раста агенција види у даљем спровођењу структурних реформи и повећању стопе активности радне снаге на тржишту рада.

Када је реч о фискалним кретањима, агенција Standard and Poor’s истиче значајно смањење дефицита опште државе, наглашава опредељеност Владе да настави фискалну консолидацију и очекује даље смањење учешћа јавног дуга у БДП-у. Као могућност за још брже поправљање фискалних перформанси, агенција наводи завршетак реструктурирања јавних и државних предузећа.

Оцењује се да је поправљање фискалних перформанси имало важну улогу и у смањењу спољне неравнотеже. Поред тога, констатује се да је, као резултат снажног раста извоза, дефицит текућег рачуна смањен на 4% БДП-а. Очекује да ће се текући дефицит на том нивоу задржати у овој и наредним годинама, као и да ће у целини остати покривен страним директним инвестицијама.

Агенција Standard and Poor’s очекује да ће постигнута ценовна стабилност бити очувана и у наредном периоду, тј. да ће инфлација остати у границама циља од 3 ± 1,5%. Констатује се и смањење учешћа проблематичних кредита у укупним кредитима као резултат предузетих активности Владе и Народне банке Србије на решавању питања проблематичних кредита. Подсећа и да су резултати посебних дијагностичких испитивања потврдили да је банкарски сектор Србије адекватно капитализован.

На крају, у свом саопштењу агенција наводи и параметре који ће утицати на одлуку о могућем повећању кредитног рејтинга, при чему истиче наставак фискалне консолидације, доследно спровођење структурних реформи, очување ценовне стабилности, као и одрживог нивоа текућег дефицита.
Кабинет гувернера

Кабинет гувернера