latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-06-17 09:03:05.0

Агенција Fitch Ratings потврдила кредитни рејтинг Србије и стабилне изгледе за даље побољшање

Рејтинг агенција Fitch Ratings потврдила је кредитни рејтинг Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути на нивоу „BB–“. Потврђени су и стабилни изгледи за његово даље побољшање.

Према оцени агенције Fitch Ratings, потврђивању стабилних изгледа за повећање кредитног рејтинга Србије допринели су пре свега успешно спровођење фискалне консолидације, уз раст капиталних издатака, поправљање структуре извора раста БДП-а, смањење спољне неравнотеже услед раста инвестиција у извозно оријентисане секторе и повољни трендови у банкарском систему.

Конкретно, када је реч о активностима и резултатима из надлежности Народне банке Србије, Fitch Ratings истиче очување ниске и стабилне инфлације и напредак на плану динаризације финансијског система. Поред тога, агенција наглашава и смањење учешћа проблематичних кредита, које је подстакнуто и подржано мерама Народне банке Србије. Агенција оцењује и да је банкарски сектор високо капитализован и истиче високу покривеност проблематичних кредита исправкама вредности, што, уз присутну конкуренцију, позитивно доприноси стабилности финансијског система.

У својој одлуци агенција наглашава успешно спровођење фискалне консолидације, истичући да је фискални дефицит знатно нижи од планираног, пре свега захваљујући структурном прилагођавању. Наводи се и да је у 2016. забележено смањење учешћа јавног дуга у БДП-у, а то смањење ће се, према очекивањима агенције, наставити и у наредним годинама. Додатну могућност за поправљање фискалних перформанси агенција види у наставку реструктурирања јавних и државних предузећа.

Према оцени агенције, раст БДП-а је убрзан на 2,8% у 2016, уз поправљање структуре извора раста у корист инвестиција и нето извоза. У наредним годинама Fitch Ratings очекује убрзање реалног раста БДП-а на преко 3%, чему ће допринети и раст потрошње подржан повољним трендовима на тржишту рада. Могућност за додатно убрзање привредног раста агенција Fitch Ratings види у наставку реструктурирања јавног сектора и смањењу неформалне економије.

Када је реч о смањењу екстерне неравнотеже, Fitch Ratings очекује да ће настављено структурно прилагођавање извоза допринети и одржавању дефицита текућег рачуна на релативно ниском нивоу, уз његову пуну покривеност страним директним инвестицијама. То ће, према оцени агенције, допринети и смањењу учешћа спољног дуга у БДП-у.

У свом саопштењу агенција Fitch Ratings наводи и да ће будуће одлуке о кредитном рејтингу Србије зависити од перспективе привредног раста у средњем року и даљег смањења учешћа јавног дуга.

Кабинет гувернера