latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-06-19 13:16:22.0

Резултати мајске анкете о инфлационим очекивањима

Резултати мајске анкете говоре у прилог томе да финансијски сектор и привреда очекују да ће ценовна стабилност бити очувана у кратком и средњем року.

Инфлациона очекивања посматраних сектора за годину дана унапред (мај 2018) налазе се у границама циља и у мају су забележила ниво од 3,5%.

Средњорочна инфлациона очекивања (за мај 2019) такође су у границама циља и износе 3,5% како код финансијског сектора тако и код привреде.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера