latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-06-26 09:25:41.0

Почели званични разговори мисије Међународног монетарног фонда с делегацијом Републике Србије

Пленарним састанком, одржаним данас у Народној банци Србије, почели су званични разговори представника Републике Србије с мисијом Међународног монетарног фонда. Делегацију Републике Србије предводила је гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић, која представља Републику Србију у Мeђународном монетарном фонду, а у разговорима су учествовали и министар финансија Душан Вујовић и министар привреде Горан Кнежевић са сарадницима.

Мисија Међународног монетарног фонда, коју предводи Џејмс Роуф, борави у Београду од 22. јуна до 5. јула поводом седмог разматрања резултата у спровођењу актуелног стендбај аранжмана Републике Србије. Истовремено, биће обављене и консултације по члану IV Статута Међународног монетарног фонда с нашом земљом.
 
У оквиру седмог разматрања актуелног стендбај аранжмана, биће сагледанa реализација обавеза договорених економским програмом, остварени резултати фискалне политике, као и мере економске политике које ће бити спроведене у наредном периоду. Посебна пажња у разговорима биће посвећена спровођењу свеобухватних структурних реформи које треба да допринесу даљем отварању нових радних места и постизању одрживих и високих стопа привредног раста.

Истовремено, у оквиру Консултација по члану IV Статута ММФ-а, које ова институција обавља са земљама чланицама ради спровођења своје надзорне функције, представници мисије анализираће целокупна привредна кретања у Републици Србији, економске политике и мере које се предузимају ради одржавања стабилних односа у привреди, уравнотежења платног биланса и даље либерализације у спољнотрговинској размени.
 
Међународни монетарни фонд је последње консултације по члану IV Статута с Републиком Србијом одржао у фебруару 2015.

Кабинет гувернера