latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-06-30 17:06:35.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Индустријска производња је у мају, према десезонираним подацима РЗС-а, забележила раст од 4,1%, док је у односу на исти месец претходне године била виша за 6,2%. 

Прерађивачка индустрија је забележила међугодишњи раст од 9,2%, а према десезонираним подацима, у мају је повећана за 3,3%, при чему је највећи позитиван допринос потекао од производње фармацеутских производа, деривата нафте и хране.

Међугодишње посматрано, према подацима РЗС-а, промет робе у трговини на мало је у мају био реално виши за 6,1%. У периоду јануар – мај, у односу на исти период претходне године, промет у трговини на мало је реално повећан за 3,2%.
 
Према подацима РЗС-а, међугодишње посматрано, у мају је робни извоз, изражен у еврима, повећан за 18,7%, док је истовремено увоз већи за 19,2% мг.

Кабинет гувернера