latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-08-02 09:49:46.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Индустријска производња, према подацима Републичког завода за статистику, у првих шест месеци је за 2,1% виша него у истом периоду претходне године. У јуну, у односу на исти месец претходне године, била је виша за 5,7%, док је у односу на претходни месец забележила десезонирани пад од 2,8%. Посматрано према структури укупне индустрије, у јуну је у секторима рударства и прерађивачке индустрије остварен међугодишњи раст од 16,7% и 6,0%, респективно, док је активност у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром на упоредивом прошлогодишњем нивоу.

Међугодишње посматрано, промет у трговини на мало у јуну је био реално виши за 5,3%. У првих шест месеци, у односу на исти период претходне године, промет у трговини на мало виши је реално за 3,6%.

Према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у другом тромесечју 2017. износио је 1,3%.

Међугодишње посматрано, у јуну је робни извоз, изражен у еврима, повећан за 14,2%, а увоз за 5,9%. У првих шест месеци, у односу на исти период претходне године, извоз робе изражен у еврима виши је за 13,6%, а увоз за 12,9%.

Кабинет гувернера