latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-08-11 12:05:46.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јулу

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају јула износиле 9.948,0 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 203 одсто и шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама. Бруто девизне резерве у јулу су повећане за 277,7 милиона евра у односу на крај претходног месеца.

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јула износиле су 8.279,0 милиона евра, што је за 302,0 милиона евра више него на крају јуна.

Девизне резерве су у јулу у највећој мери повећане по основу интервенција Народне банке Србије куповином девиза на међубанкарском девизном тржишту (прилив од 220,0 милиона евра), које су знатно премашиле одлив по основу промене међувалутних односа на међународном финансијском тржишту, смањења издвајања девизне обавезне резерве банака, сервисирања старе девизне штедње и по основу осталих одлива (укупни одливи у износу од 150,3 милиона евра). На повећање девизних резерви утицао је и нето прилив по основу кредитне активности државе и нето продаје девизних хартија од вредности у износу од 98,5 милиона евра, као и прилив по основу донација, камата и другим основима (у укупном износу од 109,5 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јулу је износио 669,3 милиона евра и био је за 155,9 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих седам месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 3.119,9 милиона евра.
У јулу је забележена номинална апрецијација динара у односу на евро од 0,4%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 165 милиона евра ради ублажавања претераних краткорочних осцилација курса.

Кабинет гувернера