latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-09-28 15:17:29.0

Домаћи прописи штите српске компаније у саставу Агрокора

Поводом писања појединих медија да су компаније из Србије које су у власништву групе „Агрокор“ ипак угрожене због недавних одлука судова, Народна банка Србије истиче да супротно изнетим тврдњама, поменутим одлукама судова није омогућена примена Lex Agrokor-a на компаније „Агрокора“ које послују у Србији, што значи да удели у тим компанијама не могу бити средство обезбеђења за кредите „Агрокора“.

Народна банка Србије указује да суд по службеној дужности пази на императивне одредбе Закона о девизном пословању приликом оцене законитости појединих уговорних одредаба о јемству, односно другим средствима обезбеђења која су евентуално дата од стране резидената, у овом случају српских компанија по кредитном послу између два нерезидента.

Кабинет гувернера