latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-10-02 13:25:58.0

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у септембру

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у септембру, за 21 радни дан, реализовано је укупно 16,5 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4,0 милиона, или 24,2%, чине налози за плаћање у клирингу, а 12,5 милиона, или 75,8%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 786.632, од чега је 596.592 просечан број плаћања у RTGS систему, а 190.041 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 4.216,3 милијарде динара, а вредност промета у клирингу 34,4 милијарде динара, или 0,8% укупне вредности. Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 200,8 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,6 милијарди динара.

Током 11.685 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има двадесет једног учесника, реализовано је укупно 4.277 плаћања, у вредности од 33.335.852,66 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера