latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-11-01 13:34:55.0

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за октобар

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у октобру, за 22 радна дана, реализовано је укупно 17,9 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4,3 милиона, или 23,9%, чине налози за плаћање у клирингу, а 13,6 милиона, или 76,1%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 811.637, од чега је 617.607 просечан број плаћања у RTGS систему, а 194.031 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 4.385,0 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 37,1 милијарду динара, или 0,8% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 199,3 милијарде динара, а просек вредности промета у клирингу 1,7 милијарди динара.

Током 12.210 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 21  учесника, реализовано је укупно 5.014 плаћања, у вредности од 34.113.570,87 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера