latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-11-02 07:55:14.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према флеш оцени Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у трећем тромесечју 2017. износиo је 2,1%.

Индустријска производња у септембру је, према десезонираним подацима, порасла за 1,1%, док је у односу на исти месец претходне године била виша за 7,3%. Међугодишњи раст је вођен повећањем производње прерађивачке индустрије од 9,0% и рударства од 8,0%, док је активност у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром достигла ниво из септембра прошле године. У периоду јануар–септембар, у односу на исти период претходне године, укупна индустријска производња повећана је за 3,5%.

Прерађивачка индустрија је, према десезонираним подацима, у септембру забележила раст од 0,6%. Највећи позитиван допринос расту прерађивачке индустрије потекао је од раста производње хемијских производа, као и кокса и деривата нафте. У периоду јануар–септембар, у односу на исти период претходне године, раст прерађивачке индустрије износио је 6,8%.

Међугодишње посматрано, промет робе у трговини на мало у септембру био је реално виши за 2,6%, док је у периоду јануар–септембар реално повећан за 4,0%.

Према подацима Републичког завода за статистику, у септембру извоз је десезонирано порастао за 1,7%, а увоз за 2,0%. Међугодишње посматрано, у септембру је робни извоз, изражен у еврима, повећан за 13,1%, док је истовремено увоз повећан за 12,9% мг.

Кабинет гувернера